Userstraksse
Vieša
Pranešti

Ką žinote apie aukštąjį mokslą Lietuvoje

Sužinoti mokytojų nuomonę ir išsiaiškinti jų žinias apie studijas Lietuvoje.
1. Kokio dalyko mokytojas esate? Koks Jūsų metodinis laipsnis?
2. Ar vedate spec.švietimo užsiėmimus aukštojo mokslo ir studijų tema?Kodėl?
3. Ar reikalingos tokios valandos jūsų manymu? Kodėl?
4. Ką manote apie universitetų lygį Lietuvoje?
5. Ar domitės vykstančiomis aukštojo mokslo reformomis?Kodėl?
6. Išvardinkite žinomus universitetus/kolegijas pagal prioritetus ir pagrįskite pasirinkimą.
7. Iš kur sužinote informaciją apie universitetus/kolegijas?
8. Ar vykstate į universitetų/kolegijų pristatymų dienas?Kodėl?
9. Kokį universitetą, kolegiją, kitą aukštąją mokyklą baigėte pats?
10. Kokį konkrečiai universitetą/kolegiją rinktumėtės dabar ir kodėl?
11. Kokia jūsų nuomonė apie galimybę išvykti studijuoti į kitą šalį(pvz., semestrui)?
12. Kaip manote, kas pasikeitė universitetuose/kolegijose nuo tada, kai studijavote Jūs pats?
13. Kokių pasiūlymų turite, kaip gerinti aukštojo mokslo sistemą Lietuvoje?
14. Ką rinktumėtes, jei turėtumėte galimybę studijuoti: universitetą ar kolegiją? Atsakymą pagrįskit
15. Kokia apskritai jūsų nuomonė apie bakalauro, magistro studijų kokybę Lietuvoje?