Ką manote apie korupciją?

Gerbiamieji apklausos dalyviai,

Kviečiame Jus išreikšti savo nuomonę apie korupciją politikoje ir viešajame sektoriuje. Apklausa anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti duomenys. Tyrimo rezultatai bus panaudoti kuriant antikorupcines programas jaunimui.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

Tyrimas „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“ atliekamas įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“, projekto Nr.10.1.2-ESFA-K-917-02-0017.

Projektą įgyvendina Šiaurės Lietuvos kolegija.

Adresas pasiteiravimui: [email protected]

 

Tyrime naudojamų sąvokų paaiškinimas:

Korupcija yra laikomas piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant asmeninės naudos – tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant naudos sau ar kitiems. 

Kyšiu yra laikoma bet kokia turtinė ar kitokia asmeninė nauda (tiek pinigai, tiek kitos vertybės) sau ar kitam asmeniui už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą.

 

 

Iš anksto dėkojame už atsakymus!

20. Jei nesate pasirengęs pranešti, tai kodėl?
smirdi zuvim
Korumpuoti žmonės dažniausiai turi per daug pažįstamų įvairiose srityse, todėl įspėjimas būtų tiesiog praleistas pro akis
nezinau
Nežinau
manau, kad neliksiu nenežinomu
Jei praneščiau apie valstybės tarnautojo netinkamą elgesį ar korupcinį atvejį, vienu ar kitu atveju rizikuočiau savo ar savo šeimos gerove.
Praneščiau