Usermodakvile
Vieša
Pranešti

Jono Biliūno kūryba

1. Iš kurio Biliūno kūrinio ši citata: "Eikiva kartu gyvenimo da nepramintais takais"?Privalomas
Pic
2. Kokios problemos dažniausiai išryškėja Biliūno kūryboje?Privalomas
3. Kokių žmonių pusėje Biliūnas dažniausiai būna?
4. Koks konkretus Lietuvos istorinis įvykis aprašomas "Liūdnoje pasakoje"?Privalomas
Pic
6. Kiek apysakų yra parašęs J.Biliūnas?
7. Koks J.Biliūno kūrinių pasakotojas?
8. Kokį ryškų realizmo bruožą galime įžvelgti Biliūno kūryboje?
9. Kokios vertybės ginamos novelėje "Ubagas"?
10. Kurie iš šių kūrinių yra J.Biliūno autobiografiniai?Privalomas
Pic
11. Kokio žanro kūrinių J.Biliūnas nekūrė?Privalomas
12. Ką reiškia sąvoka - altruistas?Privalomas
13. Kuo sąvoka altruistas susijusi su šia ištrauka iš Jono Biliūno novelės "Laimės žiburys"?(„Bet kritusiųjų vieton ėjo ir ėjo naujos drąsuolių minios ir lipo ant kalno.“).
14. Sąžinės graužatis: "Kaip koks........", novelėje "Vagis". Pabaikite cituoti.
15. Kurioje novelėje ryškus pasakotojo jautrumas ir moralinė atsakomybė kito žmogaus atžvilgiu?Privalomas
Pic
16. Užbaikite citatą įrodančią, prieš tai minėto pasakotojo, moralinį atsakomybės jausmą: "jaučiu, kad dalį amžinos......".
17. Kurie bruožai tinka nusakant Biliūno asmenybę ir kūrybą?Privalomas
18. Ar Biliūnas kurdamas apysaką "Liūdna pasaka" sirgo sunkia liga?
19. Biliūno kūryboje randame ir prozos savybių, tokių kaip psichologiškumas. Ką reiškia žodis proza išvertus iš lotynų kalbos?