Jaunųjų informatikų akademijos apklausa

Šia apklausa norime sužinoti Jūsų nuomonę apie Jaunųjų informatikų akademiją, kokios žinios buvo įgytos, ko buvo išmokta, ką mes galėtume patobulinti. 
Pasirinkite Jums labiausiai tinkantį variantą (-us) arba įrašykite savo atsakymą. 

Jaunųjų informatikų akademijos apklausa
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Kodėl pasirinkote Jaunųjų informatikų akademiją? (galite pasirinkti kelis variantus):

Ar Jūsų lūkesčiai buvo pateisinti?

Prašome įvertinti pasirinktoje mokymo programoje įgytus gebėjimus penkiabalėje sistemoje (kai 1 – blogai, 5 – labai gerai)

1
2
3
4
5
Įgyta naujų IT žinių
Išmokta kurti naujus IT projektus ar programas
Sustiprinti bendravimo įgūdžiai ir pasitikėjimas savimi

Kokia Jūsų nuomonė apie 2016-2017 mokslo metus Jaunųjų informatikų akademijoje? (galite pasirinkti kelis variantus):

Ar pastebėjote kokių nors silpnų Jaunųjų informatikų akademijos veiklos pusių?

Gal turite pasiūlymų, kaip būtų galima dar labiau patobulinti Jaunųjų informatikų akademijos veiklą?

Ar tęsite mokymąsi 2017-2018 mokslo metais Jaunųjų informatikų akademijoje