Userauksinepasaka
Results18
Vieša
Pranešti

JAUNIMO NEDARBAS

Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto, bakalauro nuolatinių studijų, ketvirto kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą, kuriam reikalinga tiriamoji darbo dalis apie jaunimo nedarbą bei jų požiūrį į įsidarbinimo į viešajį sektorių galimybes. Visų Jūsų labai prašau užpildyti šią trumpą anketą, kurios rezultatai padės tikslingai įvertinti ir sužinoti Jūsų, jaunų žmonių, nuomonę. Vadovaudamasi Darbo rinkos politikos požiūriu, jaunimu laikau asmenis nuo 16 iki 24 metų, todėl apklausoje kviečiu dalyvauti šio amžiaus respondentus. Apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams. Visų anketų atsakymai bus apibendrinti ir panaudoti bakalauro baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje.

 

Ačiū už Jūsų laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Ar šiuo metu turite nuolatinį darbą?
5. Ar teko studijų metu ieškotis darbo? ( Jei pasirinkote atsakymo variantą „C“ pereikite prie 8 klausimo)
6. Ar manote, jog Jūsų pasirinkta specialybė yra tikrai perspektyvi? ( Jei pasirinkote atsakymo variantą „A“ arba "C" pereikite prie 8 klausimo)
7. Jei manote, jog Jūsų pasirinkta specialybė yra neperspektyvi, kas būtų padėję pasirinkti perspektyvią profesiją? Galite žymėti kelis.
8. Kaip manote, kas padėtų jaunimui greičiau įsidarbinti? Galite žymėti kelis.
9. Kokiame sektoriuje dažniausiai ieškote darbo?
10. Dėl kokių priežasčių renkatės viešąjį sektorių? Galite žymėti kelis. ( jei klausime nr.9 pasirinkote atsakymo variantą „B“, pereikite prie klausimo nr.11)
11. Dėl kokių priežasčių renkatės privatų sektorių? Galite žymėti kelis. ( jei klausime nr.9 pasirinkote atsakymo variantą „A“, pereikite prie klausimo nr. 12)
12. Ar sutinkate su teiginiu, jog viešasis sektorius yra puiki vieta, jaunam žmogui, pradėti karjerą?
13. Ar sutinkate su teiginiu, jog jaunimas, studijų metu, turi rinktis tarp darbo ir studijų?
14. Įvertinkite šiuos teiginius ( sutinku, nesutinku, neturiu nuomonės)
SutinkuNesutinkuNeturiu nuomonės
Nedarbas kelia psichologinį nestabilumą ( depresija, nepasitikėjimas savimi ir kt.);
Jaunimui trūksta motyvacijos siekti karjeros;
Įgytas išsilavinimas palengvina įsidarbinimą;
Darbo rinkoje yra didelė konkurencija;
Įsidarbinti į viešąjį sektorių jaunam žmogui nėra sudėtinga;
Dauguma mano pažįstamų planuoja emigruoti į kitas šalis;
Norėčiau išbandyti save valstybės tarnyboje.
Įgytas išsilavinimas negarantuoja darbo vietos;
Karjerą norėčiau pradėti valstybės tarnyboje;
Jaunimas neišnaudoja visų siūlomų praktinių įgūdžių įgijimo galimybių;
Dauguma mano pažįstamų dirba ne pagal specialybę;
Mano pažįstami nesidomi galimybėmis įsidarbinti į valstybės tarnybą;
Manęs nedomina darbas valstybės tarnyboje;
15.Ar sutinkate su šiais teiginiais (sutinku, nesutinku, neturiu nuomonės)
SutinkuNesutinkuNeturiu nuomonės
Darbdaviai neigiamai vertina jaunimą;
Darbdaviai siūlo darbuotojui nenaudingas socialines sąlygas;
Darbdavys neišleidžia studijuojančių į paskaitas ar seminarus;
Darbdaviai dažnai žada galimybę derinti studijas su darbu, tačiau laikui bėgant reikalauja rinktis prioritetą;
Darbdaviai siūlo kvalifikacinius mokymus;
Darbdaviai reikalauja aukštojo išsilavinimo;
Darbdaviai kelia atlyginimą įgijusiems išsilavinimą;
Viešąjame sektoriuje nesukuriamos palankios sąlygos jaunimui pradėti karjerą.
16. Įvertinkite darbo sąlygas pagal svarbą renkantis darbo vietą ( labai svarbu, svarbu, nei svarbu nei nesvarbu, nelabai svarbu, nesvarbu )
Labai svarbuSvarbuNei svarbu nei nesvarbuNelabai svarbuNesvarbu
Atlyginimas;
Socialinės garantijos;
Motyvacinė atlyginimo sistema;
Karjeros galimybės;
Kintanti darbo dienos trukmė ( atlyginimas ne už valandas, o už padarytą darbą);
Lankstus darbo grafikas ( pvz. : prireikus gydytis, nuvesti vaikus į darželį ir pan. turėti galimybę atsiprašyti iš darbo, o už praleistas darbo valandas atidirbti kitą dieną);
Kolektyvas;
Galimybė darbą derinti su studijomis;
Kvalifikaciniai mokymai;
Atostogos;
Saugi darbo vieta;
Saviraiškos galimybės;
Darbo įrankiai ( telefonas, transportas ir kt.)
Atlygis už viršvalandžius, papildomą darbą;
17. Įvertinkite teiginius apie viešąjį sektorių : (sutinku, nesutinku, nei sutinku nei nesutinku, nesutinku )
SutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinku
Viešasis sektorius nesiekia pritraukti jaunimo;
Viešajame sektoriuje sudėtinga karjeros sistema;
Viešajame sektoriuje neigiamai žiūrima į jaunimą;
Jaunimui reikalingos palankesnės sąlygos įsidarbinti į valstybės tarnybą;
Mano pažįstamų rate nėra viešajame sektoriuje dirbančio jaunimo;
Mano nuomone, viešajame sektoriuje yra teisinga pareigybių sistema;
Viešajame sektoriuje sunku įsidarbinti net ir po atliktos praktikos;
Skelbiamuose valstybės tarnybos konkursuose, nerandu darbo vietos, į kurią galėčiau kandidatuoti;
Valstybė pasirūpina tinkamomis sąlygomis jaunimui karjerą pradėti viešajame sektoriuje;