UserKarolina1999
Results150
Vieša
Pranešti

Jaunimo nedarbas Lietuvoje

Esame Kauno kolegijos, logistikos studijų programos I kurso studentai. Atliekame tyrimą tema "Jaunimo nedarbas Lietuvoje". Šiam darbui atlikti sudarėme apklausą, kurios tikslas išsiaiškinti požiūrį į jaunimo nedarbo pasiskirstymą Lietuvoje. Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Koks jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas:
Ar jūsų aplinkoje egzistuoja jaunimo nedarbo problema?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Mano aplinkoje egzistuoja jaunimo nedarbo problema.
Mano aplinkoje neegzistuoja jaunimo nedarbo problema.
Koks yra jūsų požiūris į nedarbo pasiskirstymą?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Didmiesčiuose jaunimo nedarbas yra mažesnis.
Mažesniuose miestuose jaunimo nedarbas yra didesnis negu didmiesčiuose.
Kaimo vietovėse jaunimo nedarbas yra didžiausias.
Kaip manote ar didesniuose miestuose lengviau rasti darbą?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Didmiesčiuose lengviau rasti darbą.
Didmiesčiuose sunkiau rasti darbą.
Mažesniuose miestuose sunkiau rasti darbą.
Kaimo vietovėse sunkiau rasti darbą.
Kaip manote į ką dažniausiai atsižvelgia darbdavys priimdamas jauną žmogų į darbą?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Patirtį.
Turimą išsilavinimą.
Norimą atlyginimą.
Rekomendacijas.
Kaip manote kokie veiksniai gali įtakoti jaunimo nedarbą?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Išsilavinimo stoka.
Amžiaus diskriminacija.
Mažas atlyginimo dydis lyginant su kitomis ES šalimis.
Socialinių kompetencijų trūkumas bei motyvacija.
Netolygus darbo prieinamumas regionuose, miestuose, kaimuose.
Tam tikrų sričių kvalifikuotu darbuotojų perteklius.
Pagalbos ieškantis darbo stoka.