arch.egle
8
Vieša
Pranešti

istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai

Gerb. Respondente, gyvenantis Trakų istoriniame valstybiniame parke, Esu Kauno Technologijos Universiteto architektūros magistro studijų pirmo kurso studentė Eglė Sakavičiūtė. Rašau tiriamojo projekto darbą tema „Istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai“. Šioje anketoje pateikiami klausimai, kurių atsakymų pagalba bus nustatyti istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai sociologiniu atžvilgiu. Anketa anoniminė, tyrimo rezultatai bus pateikti tik suvestiniais skaičiais.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Jūsų gyvenamosios vietovės pavadinimas:Privalomas
4. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
5. Kaip manote, kuo išskirtinė vietovė, kurioje gyvenate?
6. Kuo Jums patinka ši gyvenamoji vieta?
Jei 6 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
7. Kokie Jūsų gyvenamosios vietos trūkumai?
Jei 7 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
8. Ar pasikeitė Jūsų gyvenimas po teritorijos paskelbimo Trakų istoriniu nacionaliniu parku?
9. Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas po teritorijos paskelbimo Trakų istoriniu nacionaliniu parku?
Jei 9 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
10. Kokia veikla verčiatės arba norėtumėte verstis Trakų istoriniame nacionaliniame parke?
Jei 10 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
11. Kokios priežastys lemia, kad nepriimate poilsiautojų (jei nepiimate)?
Jei 11 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
12. Ar vykdote tradicinę veiklą, būdingą Jūsų kraštui?
Jei 12 klausime pasirinkote variantą "Taip", įrašykite, kokią vykdote veiklą.
13. Ar dalyvaujate renginiuose, vykstančiuose Trakų istoriniame nacionaliniame parke?
14. Ar domitės Trakų istorinio nacionalinio parko problemomis?
15. Ar, Jūsų nuomone, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija užtikrina kultūros paveldo apsaugą?
16. Ar norėtumėte, kad į Jūsų gyvenamąją aplinką atvyktų daugiau turistų?
17. Ar norėtumėte, kad Jūsų gyvenamoji aplinka (miestas/ miestelis/ kaimas) būtų paversta ekomuziejumi?
(ekomuziejus – muziejus, kuris pristato lankytojui ištiso regiono išskirtinių geografinių ir kultūrinių charakteristikų visumą. Jo eksponatai – objektų visuma, kurią sudaro aplinka, kurioje dirba ir gyvena vietiniai gyventojai (architektūra, kaimo kraštov
18. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti sutvarkyta Jūsų gyvenamoji aplinka?
Jei 18 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
19. Kokios paskirties paslaugas teikiančių įstaigų, Jūsų manymu, trūksta Jūsų gyvenamojoje aplinkoje?
Jei 19 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
20. Ar reikalingi nauji statiniai Jūsų gyvenamoje vietovėje?
Jei 20 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.
21. Kokia, Jūsų manymu, turėtų būti nauja architektūra istorinio nacionalinio parko aplinkoje?
Jei 21 klausime pasirinkote "Kita", įrašykite.