Istorinių oro uostų architektūrinė - urbanistinė renovacija

Gerbiamas Respondente, Esu Kauno Technologijos Universiteto, architektūros magistrantūros studentas. Atlieku tyrimą apie istorinių oro uostų ir aerodromų renovacijos galimybes. Jūsų atsakymai ir nuomonė labai svarbi mano tiriamajam darbui. Iš anksto dėkoju už Jūsų sugaištą laiką.
Istorinių oro uostų architektūrinė - urbanistinė renovacija
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Koks Jūsų amžius? ✪

2. Kokia Jūsų lytis? ✪

3. Koks Jūsų išsilavinimas?

4. Kokia Jūsų specialybė?

5. Kur Jūs gyvenate, istorinio oro uosto ar aerodromo atžvilgiu? ✪

Istorinių oro uostų ar aerodromų pavyzdžiai: Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas; Tarptautinis Vilniaus oro uostas; Tarptautinis Palangos oro uostas; Tarptautinis Šiaulių oro uostas; Panevėžio Pajuosčio aerodromas; Kėdainių aerodromas, Nidos oro uostas; Al

6. Ar dažnai lankotės, šalia Jūsų gyvenamosios vietos esančiame, istoriniame oro uoste ar aerodrome? ✪

7. Kokios apsilankymo priežastys?

Galimi keli atsakymo variantai.

Kita (įrašykite):

8. Jei lankotės istoriniame oro uoste ar aerodrome, kokiu transportu dažniausiai atvykstate?

Kita (įrašykite):

9. Ar Jums svarbūs šie oro uostai ar aerodromai kaip istorinės - kultūrinės vertybės? ✪

10. Ar sutinkate, kad istorinis oro uostas ar aerodromas yra reikšmingas tautai savo istorija, kaip memorialinis paminklas apie Lietuvos žmonių pasiekimus ir žygdarbius? ✪

Kita (įrašykite):

11. Kokie Jūsų manymu didžiausi istorinio oro uosto ar aerodromo trūkumai?

Galimi keli atsakymo variantai.

Kita (įrašykite):

Atskirus variantus atskirkite kableliu.

12. Įvertinkite Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą šiais aspektais:

12. Įvertinkite Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą šiais aspektais:
Labai blogai
Blogai
Vidutiniškai
Gerai
Labai gerai
Aerodromo matomumas ir suvokimas nuo pagrindinių gatvių
Aerodromo patrauklumas
Pastatų patrauklumas (estetika ir fizinė būklė)
Teritorijos patrauklumas (sutvarkymas)
Pritaikymas ir prieinamumas visuomenei
Teikiamų paslaugų įvairovė
Įdomi muziejaus ekspozicija (lauko ir vidaus)
Pasiekiamumas su viešuoju transportu
Pasiekiamumas su automobiliu
Pasiekiamumas su dviračiu
Pasiekiamumas pėsčiomis
Automobilių parkavimas

13. Ar istorinis oro uostas ar aerodromas gali būti patraukli viešoji erdvė? ✪

Kita (įrašykite):

14. Jei renovuotas istorinis oro uostas ar aerodromas būtų labiau pritaikytas visuomenei, ar dažniau jame lankytumėtės? ✪

Kita (Įrašykite):

15. Kokios, Jūsų manymu, papildomos funkcijos yra tinkamos greta istorinio oro uosto ar aerodromo?

Galimi keli atsakymo variantai.

Kita (įrašykite):

Atskirus variantus atskirkite kableliu.

16. Kokio pobūdžio viešoji erdvė istoriniame oro uoste ar aerodrome Jums priimtiniausia?

Galimi keli atsakymo variantai.

Kita (įrašykite):

Atskirus variantus atskirkite kableliu.

17. Kokia Jums priimtiniausia istorinio oro uosto ar aerodromo vizija? ✪

18. Kas stipriausiai formuoja istorinio oro uosto ar aerodromo įvaizdį?

Galimi keli atsakymo variantai.

Kita (įrašykite):

Atskirus variantus atskirkite kableliu.

19. Kokia architektūra istoriniame oro uoste ar aerodrome Jums būtų priimtiniausia? ✪

19. Kokia architektūra istoriniame oro uoste ar aerodrome Jums būtų priimtiniausia?

20. Kokia stilistika ir medžiagų panaudojimas renovuojamame istoriniame oro uoste ar aerodrome Jums priimtiniausias? ✪

Galimi keli atsakymo variantai
20. Kokia stilistika ir medžiagų panaudojimas renovuojamame istoriniame oro uoste ar aerodrome Jums priimtiniausias?