UserStu
Vieša
Pranešti

Išsituokusių asmenų požiūris į savo skyrybas bei tai, kas, jų manymu, turi daugiau įtakos žmogaus gyvenimui – jis pats ar aplinka

Miela (-as) RESPONDENTE, Jūsų požiūris ir asmeninė patirtis yra labai svarbūs ir nepakartojami, tad prašome nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Anketoje nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų – jie tiesiog atspindi Jūsų patirtį ir požiūrį.

Apklausa yra anoniminė. 

Įvertinkite kiekvieną teiginį (sutikite arba paneikite) - pasirinkite labiausiai Jums tinkamą atsakymo variantą.
Tikrai taip (3)Taip (2)Beveik taip (1)Beveik ne (-1)Ne (-2)Tikrai ne (-3)
01. Žmogaus prigimties nepakeisi, todėl beprasmiška kovoti su įvairiomis blogybėmis.
02. Egzamino išlaikymas priklauso ne tiek nuo įdėto darbo, kiek nuo sėkmės.
03. Vargu ar žmonijai pavyks išspręsti daugelį problemų, nes yra jėgų, kurių neįmanoma kontroliuoti.
04. Dėl blogų gamybos rodiklių kalti tik patys darbo organizatoriai ir darbininkai.
05. Jeigu likimas lėmė susirgti, tai ir susirgsi.
06. Labai dažnai patenku į tokią situaciją, kurioje pasijuntu nieko negalįs pakeisti.
07. Jeigu žmonės daugiau domėtųsi politika, jie tikrai galėtų sumažinti karo pavojų.
08. Jei likimo lemta gyventi, tai jokia liga neįveiks.
09. Mano darbo sėkmę dažniausiai lemia mažai nuo manęs priklausančios aplinkybės.
10. Aš pats esu savo gyvenimo kalvis.
11. Kai iškyla abejonė, ką daryti, geriausia pasikliauti burtais ir atsitiktinumais.
12. Tiek yra visokių išorinių veiksnių, kad šeima vaikų auklėjimo klausimu yra bejėgė.
13. Žmogaus veikla yra kontroliuojama jam nežinomų jėgų.
14. Nieko nepakeisi, jeigu nesiseka.
15. Karai visuomet kils, nes žmogaus jėgoms negalima užkirsti jiems kelio.
16. Žmogaus darbo sėkmę lemia atsitiktinumai.
17. Kiek kartų buvau susipykęs su kuo nors, vis tai buvo ne dėl mano kaltės.
18. Protas, valia ir darbas, o ne atsitiktinumai lemia žmonijos ateitį.
19. Blogus santykius kolektyve dažniausiai nulemia susiklosčiusios aplinkybės.
20. Manau, kad yra jėgų, kurių rankose žmonių ir žmonijos likimas.
21. Daug ką pasiekiau tik kitų žmonių dėka.
22. Vaikus galima apsaugoti nuo ligų tinkamu rengimu, grūdinimu ir maitinimu.
23. Už viską, kas gera mano gyvenime, turiu būti dėkingas likimui.
24. Jei jau kas turi įvykti, tai būtinai įvyks.
25. Visų mano sėkmių laidas – susiklosčiusios aplinkybės ir atsitiktinumai.
26. Išorės aplinkybės (tėvai, materialinės sąlygos ir kt.) paveikia šeimos santarvę labiau negu pačių sutuoktinių geri norai.
27. Manau, kad mano gyvenimas yra susiklosčiusių aplinkybių išdava.
28. Žmonių gyvenimo įvykių raida nulemta atsitiktinumų.
29. Tai, ką žmonija yra dabar pasiekusi, jau buvo nulemta iš anksto.
30. Ne tiek nuo pastangų, kiek nuo susiklosčiusių aplinkybių prikauso mano gyvenimo sėkmės ir nesėkmės.
Šaunu – jau užpildėte pusę anketos! Susikaupkite ir atsakykite į likusius klausimus. Įvertinkite kiekvieną teiginį (sutikite arba paneikite) - pasirinkite labiausiai Jums tinkamą atsakymo variantą.
Tikrai taip (3)Taip (2)Beveik taip (1)Beveik ne (-1)Ne (-2)Tikrai ne (-3)
01. Išsiskyrėme, nes nekreipėme dėmesio į blogėjančius tarpusavio santykius, manėme, kad viskas išsispręs savaime.
02. Tos šeimos yra stabilesnės, kurios turi rimtų ateities planų.
03. Tiek mūsų, tiek kitų žmonių skyrybos yra normalus, nieko nebestebinantis dalykas.
04. Tiek mano, tiek ir kitų žmonių skyrybas paskatino žiniasklaidoje propaguojamas lengvabūdiškas požiūris į šeimą.
05. Šiuolaikiniam žmogui darbas, karjera yra svarbesni nei šeima.
06. Šeimos tvirtumui didelę įtaką daro sutuoktinių kūrybiškumas, sumanymas, lankstumas ir pan.
07. Skyrybos tik patvirtino, jog likimo man neskirta patirti šeimyninę laimę.
08. Savo tėvų šeimoje neįgijau sėkmingam vedybiniam gyvenimui reikalingo patyrimo.
09. Rimta skyrybų priežastis – abejingumas partnerio savijautai ir jausmams.
10. Norint, kad šeima išliktų, reikia nuolat būti vienas šalia kito ir rūpintis vienu kitu.
11. Niekas nei mokykloje, nei vėliau neišmokė manęs tvarkyti šeimos reikalus.
12. Niekas, kurdamas šeimą negali žinoti, kokia jos ateitis.
13. Mūsų valstybės nesirūpinimas šeima buvo mano ir daugelio kitų iširimo priežastis.
14. Mūsų santuoka buvo pasmerkta, nes pasaulį valdo už žmogų stipresnės jėgos.
15. Materialinės gyvenimo sąlygos priveda iki to, kad skyrybos pasidaro neišvengiamos.
16. Mano šeima, kaip ir daugelis kitų, suiro, nes Bažnyčia nebeturi įtakos žmonių dorovei.
17. Mano sutuoktinio tėvai, giminės įvairiais būdais griovė mūsų šeimą.
18. Mano sutuoktinio draugai ir draugės buvo svarbi mūsų skyrybų priežastis.
19. Mano santuokai iširti pakako vieno nelemto atsitiktinumo.
20. Mano įgimti fiziniai duomenys buvo svarbia santuokos irimo priežastimi.
21. Mano charakteris buvo viena svarbiausių santuokos irimo priežasčių.
22. Manau, kad mano įgimtas temperamentas trukdė sėkmingam vedybiniam gyvenimui.
23. Man niekur nesiseka, todėl nesėkmingas ir mano vedybinis gyvenimas.
24. Laimingos tik tos poros, kurias suveda pats Dievas.
25. Jeigu turinti problemų šeima galėtų gauti kvalifikuotų specialistų pagalbą, mano santuoka nebūtų iširusi.
26. Jeigu pragyvenimo lygis mūsų visuomenėje būtų normalus, mes nebūtume išsiskyrę.
27. Jeigu likimas būtų suvedęs su tinkamu žmogumi, mano santuoka galėjo būti sėkminga.
28. Trūko tik noro bei ryžto, kad mūsų santuoka būtų sėkminga.
29. Išsiskyrėme todėl, kad iš prigimties neturiu sugebėjimų spręsti kasdienines šeimos problemas.
30. Iš prigimties neturiu normaliam santuokiniam gyvenimui reikalingo seksualumo.
1. Lytis:
2. Amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų vyro (žmonos) išsilavinimas:
5. Kiek Jums buvo metų, kai sudarėte santuoką?
7. Kas buvo skyrybų iniciatorius?
8. Kodėl sukūrėte šeimą?
9. Kiek metų išgyvenote santuokoje?
6. Jūsų santuokoje:
10. Ar sudarėte antrą santuoką?