Ispanų kalbos mokymosi populiarumo tyrimas

Šios anketos dėka siekiame išsiaiškinti kiek populiaru mokytis Ispanų kalbą.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų lytis ✪

Jūsų amžius ✪

Kokią užsienio kalbą mokėtes mokykloje ? ✪

Kokią užsienio kalbą mokėtes universitete, kolegijoje ? ✪

Kokia kalbą prioriteto tvarka norėtumėte išmokti dabar ? ✪

5- labai norėčiau išmokti, 1- moku arba nenorėčiau išmokti
5
4
3
2
1
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Vokiečių
Rusų

Kodėl norėtumėte išmokti Ispanų kalbos ?

Atsakykite jei Ispanų kalbą pasirinkote 4 arba 5 prioritetu.

Kodėl nenorėtumėte išmokti Ispanų kalbos ?

Atsakykite jei Ispanų kalbą pasirinkote 1,2 arba 3 prioritetu.