Usercrazy
Vieša
Pranešti

Iš kur sužinote naujos ir įdomios informacijos?

Pasidarė labai įdomu iš kur žmonės gauna įdomios ir naujos informacijos ir kiek tame reikale turi įtakos IRC
Iš kur sužinote naujos ir įdomios informacijos?