UserKotryna104
Vieša
Pranešti

IQOS3 tikslinės rinkos tyrimas - kopija

Tyrimas paruoštas Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Multimedijos ir Kompiuterinio Dizaino (MKDf17-1 grupės) studentės Kotrynos Mikiškaitės. Tyrimo tikslas - ištirti IQOS produkcijos tikslinę auditoriją ir duomenis panaudoti naujos reklamos kūrimui (tekstui, vizualizacijai, idėjai). Atitinkamas tyrimo respondentas - tikslinės rinkos dalis - rūkantieji, turintys nuo 18 iki 35 metų, ir gaunantys vidutines arba aukštesnes pajamas. Gauta tyrimo informacija bus panaudota naujos reklamos turinio kūrimui. Tyrimo svarba - išanalizuoti ir sužinoti kuo daugiau, apie IQOS produkciją, jos vartotojus ir reklamą, todėl kiekvieno respondento duomenys ir nuomonė - labai svarbūs. Anketa - anoniminė. Tyrimo rezultatai prieinami visiems respondentams.

Kiek laiko rūkote(laikote save rūkančiuoju)?
Kokias rūkymo priemones šiuo metu naudojate rūkymo procese?
Ar kada nors teko išbandyti IQOS kaitinamo tabako prietaisą?
Kokios IQOS prietaiso savybės Jums aktualiausios (kurias vertinate teigiamai)?
Kokios IQOS prietaiso savybes laikote koreguotinomis (kurias vertinate neigiamai)?
Ar kadanors esate girdėję apie IQOS tyrimus, aplinkosaugos, sveikatos, taršos temomis?
Kaip vertinate tokio tipo tyrimus reklamoje (pakomentuokite)?
Kaip manote, kuri IQOS produkcijos savybė yra svarbiausia reklamos kūrimui?
Jei turite IQOS prietaisą, kokias jo savybes labiausiai vertinate?
Kokie reklamose naudojami elementai labiausiai atkreipia Jūsų dėmesį?
Ar manote, kad šokiruojančio tipo reklama (neigiamai parodanti IQOS konkurentus - cigaretes, tabaką) yra tinkama tokio produkto populiarinimui?