UserInovacijosmuziejuekspozicijose
Vieša
Pranešti

Inovacijų muziejų ekspozicijose tyrimas

Gerbiami aplausos dalyviai,

esu Klaipėdos universiteto Inovacijų vadybos ir technologijų magistrantė. Mano magistro baigiamasis darbas apima inovacijų diegimo sritį muziejų ekspozicijose. Sutikdami užpildyti šį klausimyną, jūs dalyvaujate anoniminėje apklausoje, kurios tikslas - ištirti, ar inovacijos ir kokios inovacijos bei kitos priemonės muziejų ekspozicijose paskatintų muziejų lankomumą. Dėkoju už skirtą laiką.

 

Jūsų amžius:
Jūsų lytis:
Jūsų išsilavinimas
Esate:
Muziejuose vidutiniškai lankotės:
Kiek vidutiniškai laiko praleidžiate muziejuje vieno apsilankymo metu?
Prioritetą skiriate:
Kuris iš šių faktorių jums patraukliausias muziejų ekspozicijose?
Kaip Jūs suprantate inovacijas muziejų ekspozicijose? Galimi keli atsakymų variantai.
Sureitinguokite teiginius pagal svarbą nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu). Apsilankymo muziejuje tikslas.
12345
Pramoga
Turiningai praleistas laisvalaikis
Gaunamos žinios
Įdomi ir patraukli ekspozicija
Mokslas/darbas
Draugų rekomendacijos
Sureitinguokite teiginius pagal svarbumą nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu). Kiek muziejuje Jums svarbu?
12345
Muziejaus pasiekiamumas
Muziejaus populiarumas
Atsiliepimai žiniasklaidoje
Atsiliepimai socialiniuose tinkluose
Kvalifikuotas muziejaus personalas
Įdomios ir interaktyvios muziejaus ekspozicijos
Įdomus pastato interjeras ir eksterjeras
Įdomios edukacinės programos
Šiuolaikinių technologijų pritaikymas ir jų gausa
Video/foto instaliacijos
Kainos ir paslaugų santykis
Sensorikos (lietimo, garso) galimybė
Ekspozicijų dizainas
Daug tekstinės medžiagos
Turinys
Prioritetą skiriate inovacijoms muziejų ekspozicijose:
Kokios, Jūsų manymu, turėtų būti muziejaus ekspozicijos?
Kokios inovacijos muziejų ekspozicijose jus paskatintų apsilankyti muziejuje daugiau nei kartą per mėnesį? Galimi keli atsakymų variantai.