Useraudriusaudriusevicius
Results40
Vieša
Pranešti

Inovacijos sporte

Lietuvos sporto universiteto studentas rašo baigiamąjį darbą tema „Inovacijos sporte“, kuriuo siekiama išsiaiškinti sporto klubuose taikomų inovacijų svarbą klientams. Ši anketa yra anoniminė, duomenys bus pateikiami apibendrintai. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs, todėl prašau objektyviai atsakyti į anketos klausimus.

Jums tinkamiausią atsakymo varianto skaičių apibraukite arba įrašykite savo atsakymo variantą. Prašau nepalikite neatsakytų klausimų. Ačiū už supratimą, pagalbą ir laiką, kurį skyrėte pildydami šią anketą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Nurodykite priežastis dėl kurių pradėjote sportuoti klube? (galite pažymėti kelis langelius)
2. Kas lėmė sporto klubo, kuriame šiuo metu sportuojate, pasirinkimą? (galite pažymėti kelis langelius)
3. Ar prieš pasirinkdami sporto klubą analizavote jame taikomas inovacijas?
4. Kaip Jūs manote, ar sporto klubuose yra svarbus inovacijų diegimas, norint pritraukti klientus?
5. Prašau įvertinkite balais nuo 1 iki 5, į kuriuos aspektus orientuotos inovacijos padeda pritraukti daugiau klientų (1 – visiškai nesvarbu, 2 – nesvarbu, 3 – nei svarbu, nei nesvarbu, 4 – svarbu, 5 – labai svarbu)
12345
Naujų produktų, paslaugų kūrimą
Esamų produktų tobulinimą
Informacinių technologijų taikymą ir tobulinimą
Sporto klubo aplinkos atnaujinimą
Naudojamo inventoriaus tobulinimą
Aptarnavimo tobulinimą
Žmogiškuosius išteklius
Valdymo proceso tobulinimą
Rinkodarą
6. Skalėje nuo 1 iki 10 (1 – nėra jokių inovacijų; 10 – labai inovatyvus) įvertinkite sporto klubo, kuriame šiuo metu sportuojate, inovatyvumo lygį
12345678910
Klubo, kuriame sportuojate inovatyvumo lygis
Klubo, kuriame anksčiau sportavote, inovatyvumo lygis
7. Prašau nurodykite balais nuo 1 (nėra jokių inovacijų) iki 5 (įdiegtos naujausios inovacijos), kaip vertinate inovacijas savo sporto klube
12345
Naujų produktų, paslaugų kūrimas
Esamų produktų tobulinimas
Informacinių technologijų taikymas ir tobulinimas
Sporto klubo aplinkos atnaujinimas
Naudojamo inventoriaus tobulinimas
Aptarnavimo tobulinimas
Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimas
Valdymo proceso tobulinimas
Rinkodara
8. Renkantis naują sporto klubą, kokio pobūdžio inovacija jums būtų patraukliausia (parašykite)
9. Jūs esate:
10. Jūsų amžius (įrašykite):
11. Jūsų išsilavinimas:
12. Jūsų socialinė padėtis:
13. Klubo pavadinimas, kuriame jūs dabar sportuojate (įrašykite)
14. Kiek laiko sportuojate dabartiniame sporto klube (įrašykite):