vytenis.petrikas
14
Vieša
Pranešti

Inovacijos logistiniame klientų aptarnavime

Sveiki,

Apklausą vykdo Vilniaus Gedimino Technikos universiteto, transporto inžinerijos fakulteto, logistikos ir transporto vadybos katedros studentas. Apklausos tikslas – identifikuoti inovacijų diegimo trikdžius ir neišnaudojamas galimybes, dėl kurių nėra pasiekiami aukščiausi rezultatai. Apklausa taip pat siekiama išsiaiškinti koks dabartinis požiūris į klientų aptarnavimą, jo tobulinimą ir inovacijų diegimo naudą.

Visi respondento pateikti atsakymai bus naudojami atliekant magistrinio darbo tyrimą. Apklausa yra anoniminė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek metų Jūsų įmonė vykdo logistinę veiklą?
2. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje (pasirinkti vieną iš pateiktų variantų)?
3. Jūsų įmonės vidutinė metinė apyvarta sudaro (Pasirinkite vieną iš pateiktų variantų)?
4. Ar Jūsų įmonė skiria dėmesį inovacijoms, naujovėms?
5. Ar Jūsų įmonės dėmesys inovacijų diegimui išaugo labiau nei buvo prieš 5-10 metų?
6. Įvertinkite inovacijų diegime svarbias operacijas pagal svarbą nuo 1 iki 5 (kur 1 nesvarbu ir 5 labai svarbu).
12345
Prekių ir paslaugų kokybės plėtra;
Technologijų tobulinimas;
Veiklos procesų tobulinimas;
Klientų aptarnavimo tobulinimas;
Besikeičianti rinka;
Konkurencija;
Brangstanti darbo jėga.
7. Prašau pasidalinkite savo nuomone kas labiausiai stabdo inovacijų diegimą įmonėje?
8. Kokiomis lėšomis Jūsų įmonėje yra finansuojamas inovacijų diegimas? (Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų):
9. Ar Jūsų įmonė investuoja į tyrimus galimoms naujovėms, inovacijoms diegti?
10. Kaip stipriai kreipiamas dėmesys į klientų išreiškiamą nuomonę susijusią su Jūsų įmonės teikiamomis paslaugomis ir klientų aptarnavimu?
11. Jei Jūsų įmonė skiria didelį dėmesį į klientų nuomonę kokiomis formomis siekiate surinkti klientų nuomonę ir pasiūlymus?
12. Kaip vertinate galimybę įtraukti klientus į kuriamas įmonėje inovacijas?
13. Ar sutinkate su teiginiu, kad įmonės investicijos į inovacinę veiklą didina jos konkurencingumą? Pakomentuokite plačiau.
14. Ar inovatyvių priemonių diegimas yra rizikingas? Kokias rizikas galėtumėte įvardinti, kaip tai veikia įmonės konkurencingumą rinkoje?
15. Kaip vertinate taikomas technologines inovacijas (pvz. mobiliąją įmonės aplikaciją) klientų aptarnavimui?
Ar pritariate, kad klientų aptarnavimas ateityje bus automatizuotas, pasitelkus išmaniąsias technologijas?