Useralexxx
Vieša
Pranešti

Informacinų technologijų naudojimas

Anketa skirta tam, kad išaiškint kokio lygio informacinės ir komunikacinės sistemos taikomos Lietuvos įmonėse.
Jūsų amžius?
Sritis, kurioje dirbate?
Jūsų organizacijos dydis?
Užimamos pareigos?
Ar įrengta Jūsų darbo vieta personalinių kompiuteriu?
Ar pajungtas Jūsų personalinis darbo kompiuteris į tinklą?
Ar įrengta Jūsų darbo vieta stacionaraus arba mobiliojo ryšio telefonu?
Ar įrengta Jūsų darbo vieta telefaksu?
Kokia pagrindinė Jūsų darbo priemonė?
Kokio lygio kompiuterinėmis programomis dažniausiai naudojatės savo darbe?
Ar standartinės ir unikalios programos patenkina Jūsų informacijos apdorojimo poreikį?
Ar dažnai naudojamose programose tenka perkelt (įvest iš naujo) duomenis iš vieno bloko į kitą?
Ar naudojamos programos yra prieinamos Jūsų įmonės partneriams, tiekėjams, vartotojams ir pan?