Usersarputa
Results139
Vieša
Pranešti

Įmonių socialinės atsakomybės veiksniai telekomunikacijų įmonėse

Gerb. Respondente,

           Vilniaus  universiteto  verslo  administravimo  studijų  magistrantė  Rasa  Vilnienė  atlieka

tyrimą tema „Įmonių socialinės atsakomybės veiksniai telekomunikacijų įmonėse“.

         Apklausa  yra  anoniminė,  todėl  Jūs  galite  drąsiai  reikšti  savo  nuomonę  apklausoje,

kurios tikslas yra remiantis  siekiama ištirti ir nustatyti įmonių socialinės atsakomybės veiksnius

Lietuvos telekomunikacijų įmonėse.

          Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Jūsų lytis?
2. Jūsų amžius? (Įrašykite į langelį)
3. Jūsų išsilavinimas?
4.Kokios telekomunikacijų įmonės paslaugomis Jūs naudojatės ?
5. Ar Jums svarbu, kad telekomunikacijų įmonė teikianti paslaugas būtų socialiai atsakinga? (Įmonių socialinė atsakomybė yra siejama su socialiniais-darbiniais santykiais, kurie yra neišvengiami glaudžiai bendraujant su visuomene). Įvertinkite nuo 1 (socialinė atsakomybė nesvarbi) iki 5 (socialinė atsakomybė labai svarbi).
1. Visiškai nesvarbu2. Nelabai svarbu3. Nei svarbu, nei nesvarbu4. Svarbu, nes tuo domiuosi5. Labai svarbu, nes dėl to renkuosi
Draugiška aplinkai
Laikosi tarptautinio etikos kodekso
Rūpinasi darbuotojais
Puoselėja savo gerą vardą visuomenėje
Finansuoja visuomeninius projektus
Teikia skaidrias ataskaitas
Bendradarbiauja kurdama švietimo programas
Rūpinasi savo teikiamų paslaugų vartotojais
6. Jūsų nuomone, kokios asociacijos kyla išgirdus apie Įmonių socialinę atsakomybę? Pažymėkite 3 teiginius.
7. Jūsų nuomone socialiai atsakinga įmonė privalo (pažymėkite 3 teiginius):
8. Kaip Jūs manote kokią naudą įmonei suteikia ĮSA? (Pažymėkite 3 teiginius).
9. Ar Jums svarbu, kad telekomunikacijų įmonė, kurios paslaugomis naudojatės informuotų apie savo vykdomas ĮSA veiklas?
10. Kas lemia Jūsų pasirinkimą, renkantis telekomunikacijų įmonių paslaugas? (pažymėkite 3 svarbiausius veiksnius).
11. Kokios informacijos apie vykdomas ĮSA veiklas Jūs, kaip paslaugų vartotojas pasigendate? (Galimi keli atsakymo variantai).
12. Parašykite ar teko susidurti su neetišku telekomunikacijų įmonių elgesiu? Jei taip, tai prašome įvardinti situaciją. jei neteko, pereikite prie sekančio klausimo.
13. Kokie veiksniai yra svarbiausi įgyvendinant ĮSA veiklas? (Įvertinkite skalėje nuo 5 (labai svarbu) iki 1 (nesvarbu).
5. Labai svarbu4. Svarbu3. Nei svarbu, nei nesvarbu2. Nelabai svarbu1. Nesvarbu
Suinteresuotosios šalys (tiekėjai, vartotojai, darbuotojai)
Komunikacijos įgyvendinimas (visuomenės požiūrio formavimas)
Vadovų reputacija ir komunikacija (asmeninis indėlis)
Žmogiškasis kapitalas (darbuotojų darbo sąlygos)
Finansiniai ištekliai (įmonės pelningumas)
Inovacijos (visuomeninės infrastruktūros gerinimas)
Įmonės strategija (skaidrumo politika, etikos kodekso laikymasis)
14. Ar telekomunikacijų įmonė įkvepia Jus elgis socialiai atsakingai (pvz. saugoti aplinką, rūšiuoti, dalyvauti visuomeninėje veikloje, savanoriauti ir pan.)
15. Ar teko dalyvauti visuomeniniame renginyje (socialiniame projekte, aplinkosauginėje akcijoje, koncerte ar pan.), kurį rėmė ar organizavo Jūsų pasirinkta telekomunikacijų įmonė?