UserGiriunaiteU
Results106
Vieša
Pranešti

Įmonių socialinė atsakomybė skaitmeninėje erdvėje

Gerb. Respondente,  esu Vytauto Didžiojo universiteto studijų programos „Integruota komunikacija“ studentė, šiuo metu atlieku tiriamąjį darbą, kurio tikslas – organizacijos socialinės atsakomybės aspektus skaitmeninėje erdvėje ir numatyti socialinės atsakomybės plėtros galimybes. Tam, kad būtų pasiekti tyrimo rezultatai reikalinga, kad atsakymai į klausimus būtų sąžiningi ir nuoširdūs. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.Jūsų lytis
2.Amžius
3.Išsilavinimas
4.Apskritis
5.Kaip dažnai tenka girdėti terminą ,,Įmonių socialinė atsakomybė”?
6.Kaip Jūs apibūdintumėte terminą ,,Įmonių socialinė atsakomybė”? Pažymėkite vieną Jums priimtiną variantą.
7.Kaip manote, kokios veiklos sritys aprėpia įmonių socialinė atsakomybė? Pažymėkite kelis Jums tinkančius atsakymus.
8.Įsigydamas produktą atsižvelgiu į tai:
TaipNeNežinau
Ar įmonė vykdo socialiai atsakingą veiklą
Ar paslauga ar produktas yra ekologiškas
Ar pinigai už įsigytą produktą buvo paaukoti
Į prekės ženklo žinomumą
Į kainą
Kokybę
9.Įmonių socialinėje atsakomybėje yra išskiriami įvairūs principai (kultūros vystimas, teisės aktų laikymasis, parama bendruomenei ir visuomenei ir t.t.). Kurie iš jų atrodo Jums svarbiausi ar mažiau svarbūs?
Mažiausiai vertinuVertinu labiausiai
Kultūros vystymas
Teisės aktų laikymasis
Parama bendruomenei ir visuomenei
Tolerancija darbo vietoje
Vartotojų lūkesčius atitinkančios prekės
Labdaringa veikla
Atsižvelgimas į vartotojų poreikius
Aplinkos apsauga ir ekologija
10.Įmonė turėtų skelbti informaciją apie vykdomą veiklą.
11.Socialiniai tinklai geras kanalas pranešti apie įmonės vykdomą socialiai atsakingą veiklą:
Visiškai nepritariuVisiškai pritariu
Įmonė turi skelbti informaciją, bet ne apie savo socialinę atsakomybę
Įmonė turi skelbti informaciją apie savo socialiai atsakingą veiklą
12.Kuriomis iš šių socialiai atsakingų veiklų užsiimate?
13.Kitų pavyzdys daržniausiai mane skatina imtis iniciatyvos
14.Ar savanoriaujate kokiose nors veiklose? Jeigu taip, kokiose?
15. Kurios bendruomeniškumą stiprinančios programos jums yra aktualios? (galite pažymėti daugiau nei vieną):
16. Į kurias iš šių veiklų įsitruktumėte?
17.Kas paskatintų jus labiau įsitraukti į įmonės socialinės atsakomybės, aplinkosaugines veiklas (įvardinkite priemones, sąlygas, ir kitus dalykus, kuriuos galėtų suteikti įmonė, kad galėtumėte aktyviau dalyvauti socialinėse veiklose)?
18.Apie kuriuos iš šių šunų dresūros centrų teko girdėti?
19.Ar įvardintumėte bent vieną iš šių įmonių kaip socialiai atsakingą?