Įmonės "Varolab" konkurencingumo vertinimas vartotojų perspektyva

Šia anketa siekiama išsiaiškinti žmonių nuomonę apie įmonę "Varolab" ir jos veiklą konkurencingumo gerinimo tikslams pasiekti.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Ar esate verslą atstovaujantis asmuo? Jei taip, pasirinkite kaip vertintumėte atstovaujamo verslo dydį?

Ar esate naudojęsi rinkodaros agentūrų ar panašiomis paslaugomis?

Esate girdėję apie MB "Varolab", ar Varodigital?

Ar esate užsisakę kokių nors paslaugų iš įmonės?

Kas paskatino rinktis arba nesirinkti būtent šios įmonės paslaugų? (Jei neturite atsakymo, praleiskite klausimą)

Jei naudojotės MB "Varolab" teikiamomis paslaugomis, kaip vertintumėte jų kokybę? (Jei nesinaudojote, praleiskite klausimą)

Kokias iš pateiktų įmonių esate girdėję?

Kurių iš pateiktų įmonių paslaugomis yra tekę naudotis?

Kas lėmė tai, jog naudojotės šių įmonių paslaugomis?(Pasirinkti vieną, kuris buvo stipriausiai veikiantis sprendimą)

Kuris iš pateiktų variantų jūsų manymu yra svarbiausias rinkodaros agentūrų klientų lojalumui didinti?