UserLiveta12
Results24
Vieša
Pranešti

Įmonės organizavimo sprendimo problemos

Gerb. respondente, esu Vytauto Didžiojo universiteto, žemės ūkio akademijos, bioekonomikos plėtros fakulteto, logistikos ir prekybos studijų programos studentė Liveta Baublytė. Šiuo metu rengiu bakalauro darbą, kuriuo yra siekiama surinkti informaciją apie įmonės UAB ,,X“ organizavimo sprendimo problemas. Jūsų nuomonė  yra labai svarbi.

Apklausos tikslas – identifikuoti „X“ įmonės organizavimo sprendimo problemas.

Anketa yra anoniminė. Prašau  atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausos rezultatai bus panaudoti taikomajame tyrime ir pateikti tik suvestiniais skaičiais. Perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pažymėkite vieną teisingą atsakymo variantą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar įmonės veikla organizuojama tinkamai?
2. Ar visada laiku gaunama reikalinga informacija?
3. Ar gaunamoje informacijoje nebūna klaidų?
4. Ar laiku ir be klaidų informacija keliauja tarp skyrių?
5. Ar darbuotojai tarpusavyje susikalba?
6. Kaip manote ar darbo krūvis nėra per didelis?
7. Ar Jūsų nuomone, rinkdami informaciją apie klientus Jūs gaištate savo darbo laiką?
8. Ar Jūsų nuomone, įmonė patiria nuostolius, kol yra renkama informacija apie klientą?
9. Ar laiku klientams yra pateikiama informacija?
10. Ar pateikiama informacija klientams būna teisinga?
11. Ar kroviniai visada yra nuvežami ten kur reikia?
12. Ar nebūna krovinių vėlavimų?
13. Ar pristatant krovinius nesumaišomi adresai?
14. Jūsų nuomone, ar reikalinga įmonei IT programa duomenų susisteminimui?