Userskirgita
Vieša
Pranešti

IKT mokykloje

Anketa skirta įvairių klasių mokiniams. Siekiame išsiaiškinti kaip mokykloje naudojamasi IKT įvairių dalykų pamokose
Kokioje klasėje mokaisi?
Kokioje mokykloje mokaisi?
Ar moki dirbti kompiuteriu?
Ar turi namie kompiuterį bei interneto ryšį jame?
Ar per kitų dalykų pamokas kartais dirbate kompiuterių klasėje? Ir kokie tai dalykai? Įrašykite
Kokia Tavo nuomonė apie kompiuterio naudojimą įvairių dalykų pamokose?
Kokios sąlygos Tavo mokykloje vesti pamokas prie kompiuterio?
Ar mokytojai naudojasi pamokų metu kompiuterine technika (multimediją, kompiuterį ir kt)
Ar norėtum, kad įvairių dalykų mokomoji medžiaga būtų pateikta internete (pvz. mokyklos svetainėje)?
Jūsų nuomonė dėl elektroninių priemonių, medžiagos naudojimo pamokų metu (ir namie)?