ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvus elgesys

                 Esu Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto diplomantė. Renku informaciją baigiamajam darbui „Vaikų agresyvaus elgesio prevencijos būdai ikimokykliniame amžiuje“. Anketa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymai bus panaudoti bendram tyrimų rezultatui nustatyti. Jums tinkamą variantą apibraukite arba įrašykite savo norimą.

1. Kas Jūsų manymu yra vaikų agresyvumas?
visi trys variantsi
kiti motyvai
demonstratyvus neigiamas elgesys, kuris trukdo kitiems ar kitais būdais neigimai veikia kitą caiką.
fizinis smurtas prieš kitus asmenis, po ranka pakliuvusių daiktų mėtymas, laužymas