Userviktorijajasevic
Vieša
Pranešti

ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvus elgesys

                 Esu Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto diplomantė. Renku informaciją baigiamajam darbui „Vaikų agresyvaus elgesio prevencijos būdai ikimokykliniame amžiuje“. Anketa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymai bus panaudoti bendram tyrimų rezultatui nustatyti. Jums tinkamą variantą apibraukite arba įrašykite savo norimą.

1. Kas Jūsų manymu yra vaikų agresyvumas?Privalomas
2. Kokius bruožus priskirtumėte agresyviai besielgiančiam vaikui?Privalomas
3. Dėl kokių priežasčių ikimokyklinę įstaigą lankantys vaikai tampa agresyvūs?Privalomas
4. Jūsų veiksmai susidūrus su agresyviai besielgiančiais vaikais?Privalomas
5. Kokius prevencijos būdus taikote mažinant ikimokyklinio amžiaus vaiko agresyvų elgesį?
6. Kaip dažnai apie vaiko agresyvų elgesį tenka kalbėti su tėvais?Privalomas