UserMolau
Results13
Vieša
Pranešti

II TIPO CUKRINIU DIABETU SERGANČIŲ ŽMONIŲ PASITENKINIMAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBE

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos bakalauro studijų programos III kurso studentė Laura Erminaitė atlieka tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti II tipo cukriniu diabetu sergančių žmonių pasitenkinimą pirminės sveikatos priežiūros kokybe. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.

Ši tyrimo priemonė patvirtinta KU SvMF Slaugos katedros Etikos komisijos posėdyje. Iškilus neaiškumams, prašom kreiptis į darbo autorę Laura Erminaite (tel.: (+370) 60042632) arba į Etikos komisijos pirmininką (tel.: (846) 398 558).

Instrukcija. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą (jį pažymėkite varnele (v) ar kryžiuku (x) arba įrašykite savąjį atsakymą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

Dėkoju Jums už skirtą laiką anketos užpildymui.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokia Jūsų lytis?Privalomas
2. Koks Jūsų amžius? (Įrašykite pilnais metais)Privalomas
3. Kokia Jūsų gyvenamoji vieta?Privalomas
4. Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
5. Kokia Jūsų profesija? (Įrašykite)
6. Kaip vertinate savo gyvenimo kokybę?Privalomas
7. Jeigu gyvenimo kokybę įvertinote blogai arba labai blogai, nurodykite priežastis (Įrašykite).
8. Kiek laiko sergate II tipo cukriniu diabetu?Privalomas
9. Kaip gydotės II tipo cukrinį diabetą? (Pažymėkite Jums tinkančius variantus).Privalomas
10. Ar sergate kitomis lėtinėmis ligomis?Privalomas
11. Sergu ir gydausi kitas lėtines ligas (Galite pažymėti ir įrašyti kelis Jums tinkančius variantus).
12. Prie kokio pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo esate prisirašęs / iusi ir lankotės pas savo šeimos gydytoją?Privalomas
14. Kiek laiko esate prisirašęs / usi prie savo šeimos gydytojo? (Įrašykite metais).Privalomas
15. Kiek vidutiniškai Jums reikia laiko, kad pasiekti savo pirminės sveikatos priežiūros įstaigą?Privalomas
16. Kiek laiko dažniausiai laukiate šeimos gydytojo konsultacijos prie savo gydytojo kabineto?Privalomas
17. Ar kada nors keitėte šeimos gydytoją ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigą?Privalomas
18. Kokios pagrindinės šeimos medicinos institucijos keitimo priežastys? (Įrašykite)
19. Kokios pagrindinės šeimos gydytojo keitimo priežastys? (Įrašykite)
20. Kiek kartų per metus vidutiniškai lankotės pas savo šeimos gydytoją? (Įrašykite)
21. Kaip dažnai lankotės pas gydytoją endokrinologą?Privalomas
22. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkančius teiginius. (Atsakymą pažymėkite ˅).Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Šeimos gydytojo darbas pateisina mano lūkesčius
Slaugytojo darbas pateisina mano lūkesčius
Registratūros darbuotojų darbas pateisina mano lūkesčius
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje palaikoma švara ir tvarka pateisina mano lūkesčius
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo darbo laikas atitinka mano lūkesčius
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje atliekami laboratoriniai tyrimai pateisina mano lūkesčius
Gydymo įstaigoje man suteikiama informacija apie profilaktines programas
23. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkančius teiginius (Atsakymą pažymėkite ˅).Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Lankymąsis pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje sukelia man teigiamas emocijas
Diabetas stipriai veikia mano emocijas
Diabetas kelia man susirūpinimą
Diabetas pablogino mano gyvenimo kokybę
24. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkančius teiginius (Atsakymą pažymėkite ˅).Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Suteiktos šeimos gydytojo paslaugos gerina mano supratimą apie sveikatą
Palankiai vertinu bendravimą su savo šeimos gydytoju
Palankiai vertinu bendravimą su slaugytoju
Diabetas pablogino mano dalyvavimą visuomeniniame gyvenime
Artimieji rekomendavo man rinktis gydymo įstaigą
Gydymo įstaigą pasirinkau dėl to, kad joje dirba patirties turintis šeimos gydytojas
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą pasirinkau todėl, kad yra arti mano namų
Pasirinkau šią gydymo įstaigą, nes neturiu kitos alternatyvos
Lankydamasis / lankydamasi gydymo įstaigoje, jaučiuosi priklausantis/priklausanti bendruomenei
25. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkančius teiginius (Atsakymą pažymėkite ˅).Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Atvykimo pas šeimos gydytoją išlaidos pateisina gautą šeimos gydytojo konsultaciją
Mano išlaidos šeimos gydytojo paskirtiems vaistams pateisina mano lūkesčius
Mano išlaidos medicininės paskirties prekėms (slaugos) pateisina mano lūkesčius
Naudojuosi mokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis savo pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje
Laikas, skirtas gauti šeimos gydytojo paslaugą, pateisina mano lūkesčius
Apsilankymo metu šeimos gydytojas skiria man pakankamai laiko
Eilės pas šeimos gydytoją yra neišvengiamos
26. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkančius teiginius (Atsakymą pažymėkite ˅).Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Esu patenkintas / patenkinta suteikta šeimos gydytojo paslauga
Esu patenkintas / patenkinta suteikta slaugytojo paslauga
Esu patenkintas / patenkinta registratūros darbuotojų darbu
Palankiai atsiliepiu apie savo gydymo įstaigą
Esu patenkintas / patenkinta diabeto gydymu šioje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje
Pasitikiu savo šeimos gydytoju
27. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkančius teiginiu (Atsakymą pažymėkite ˅).Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Lankysiuos pas tą patį šeimos gydytoją
Stengsiuos labiau laikytis šeimos gydytojo rekomendacijų, kaip saugoti sveikatą
Stengsiuos labiau bendradarbiauti su savo šeimos gydytoju
Stengsiuos labiau bendradarbiauti su slaugytoju
Iš anksto pasiruošiu klausimus apie sveikatą savo šeimos gydytojui
Su savo šeimos gydytoju atvirai diskutuoju apie savo sveikatą, kad galėtų man parinkti geriausią gydymą
Rekomenduosiu pirminės sveikatos priežiūros įstaigą artimiesiems ir draugams
Rekomenduosiu savo šeimos gydytoją artimiesiems ir draugams
Jeigu reikėtų pasirinkti gydymo įstaigą, pasirinkčiau tą pačią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą