Usersymka12
Results283
Vieša
Pranešti

Gyventojų požiūris į imigraciją

Šios apklausos tikslas – įvertinti Jūsų požiūrį į imigrantus Lietuvoje. Apklausa yra ANONIMINĖ. Rezultatai bus pateikiami apibendrintai.

Labai svarbu, kad atsakytumėte nuoširdžiai į visus klausimus. Pateikite savo nuomonę, šiame klausimyne nėra neteisingų atsakymų. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, dažniausiai yra teisingas. Anketa užpildysite per 5-10 min.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūs esate:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Jūsų veikla (Galite žymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą):Privalomas
Kai išgirstu sąvoką "IMIGRANTAS", aš pagalvoju...Privalomas
Niekada nepagalvojauBeveik niekada nepagalvojuKartais pagalvojuBeveik visada pagalvojuVisada pagalvoju
Atvyko pigi darbo jėga
Atvyko neilgam
Svetimi Lietuvos kultūrai
Nenorintys dirbti, norintys pašalpų
Meilės imigrantas
Kaip vertinate imigracijos procesą?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš nesusiduriu su imigracijos procesu
Teigiamai vertinu imigracijos procesą
Imigracijos procesas yra aiškus
Ar sutinkate su šiais teiginiais?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Atvykstantys imigrantai aukštos kvalifikacijos
Imigrantai teikia ekonominę naudą
Įsileidžiant imigrantus stiprinami tarptautiniai ryšiai
Palanki kultūrinė įvairovė
Investicinių projektų intensyvėjimas
Teigiami demografijos pokyčiai
Imigrantai linkę nusikalsti
Imigrantai linkę gyventi išlaikomi valstybės
Atvykstantys imigrantai nori įsidarbinti Lietuvoje
Kaip manote kokios yra imigracijos priežastys?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Bėgimas nuo finansinio nepritekliaus
Siekimas surasti geresnį darbą
Ieškojimas geresnių galimybių
Prieglobsčio ieškojimas
Slapstymasis nuo teisėsaugos
Tarpinė stotelė į kitas ES šalis
Kaip manote kas padėtų pagerinti požiūrį į imigrantus?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Sukurti aiškią imigracijos politiką, kuri būtų suprantama tiek gyventojams, tiek imigrantams
Šviesti visuomenę migracijos klausimais
Ilgalaikių piniginių išmokų imigrantams panaikinimas
Informacijos apie imigracijos politiką didinimas
Kaip manote ko reikia, kad imigrantų integracija Lietuvoje pagerėtų?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Lietuvių kalbos kursų prieinamumas
Profesiniai mokymai
Pasiekiama įvairi informacija imigrantams gimtąją kalba
Socialinis konsultantas
Įvertinkite kas formuoja Jūsų požiūrį į imigrantus?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Visuomenės įtaka
Žiniasklaida
Stereotipai
Asmeninė patirtis
Facebook, instagram (soc. tinklai)
Televizija
Straipsniai
Knygos
Kaip manote kokia turėtų būti valstybės imigracijos reguliavimo politika?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Imigracija visiškai neturi būti reguliuojama
Būtina supaprastinti dokumentų tvarkymą siekiant darbdaviams palengvinti procedūras priimant imigrantus į darbą
Įvažiavimo rėžimas turi būti žymiai griežtesnis
Ar reiktų leisti kitos rasės ar etninės grupės žmonėms atvykti gyventi į Lietuvą? Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą:Privalomas