Usermonstrz
Vieša
Pranešti

Gyventojų ir savivaldybių bendradarbiavimas

Šia anketa tiriama gyventojų ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas.
Savivaldybės pavadinimas
Ar manote, kad gyventojai pakankamai dalyvauja savivaldos procesuose?
Kokia forma gyventojams pateikiama savivaldybės informacija?
Kokie Jūsų savivaldybėje priimti norminiai aktai reglamentuojantys bendradarbiavimą su gyventojais?
Ar jūsų savivaldybėje veikia piliečių komitetai?
Jei taip, kokiose srityse?
Ar yra susikūrusių bendruomenių Jūsų savivaldybėje?
Ar jos aktyviai bendradarbiauja su savivaldybe?
Ar yra Jūsų savivaldybėje įsisteigusių bendruomenių centrų?
Kiek nevyriausybinių organizacijų iš viso yra Jūsų savivaldybėje?
Kiek nevyriausybinių organizacijų aktyviai veikia Jūsų savivaldybėje?
Kokiose srityse veikia Jūsų savivaldybėje įsisteigusios nevyriausybinės organizacijos?
Kokią suma iš savivaldybės biudžeto buvo paremtos nevyriausybinės organizacijos 2005 metais?
Kokią suma iš savivaldybės biudžeto buvo paremtos nevyriausybinės organizacijos 2004 metais?
Kokią suma iš savivaldybės biudžeto buvo paremtos nevyriausybinės organizacijos 2003 metais?
Kokią suma iš savivaldybės biudžeto buvo paremtos nevyriausybinės organizacijos 2002 metais?
Kokie nevyriausybinių organizacijų projektai buvo remiami?
Ar remiamos kitos pilietinės iniciatyvos?
Jei taip, tai kokios?
Įvertinkite, kaip nevyriausybinės organizacijos bendradarbiauja su savivaldybe
Kokie Jūsų savivaldybėje priimti norminiai aktai reglamentuojantys bendradarbiavimą su nevyriausybin
Ar organizuojami gyventojų susirinkimai, sueigos?
Ar organizuojamos gyventojų sociologinės apklausos ir kiti socialiniai tyrimai?
Jei taip, kokiais klausimais?
Kaip gyventojai supažindinami su savivaldybės rengiamais ir priimamais sprendimais?
Ar piliečiai dalyvauja tiesiogiai rengiant sprendimų projektus?
Kokia forma gyventojams pateikiama savivaldybės tarybos atlikto darbo ataskaita?
Ar dalyvauja gyventojai tarybos posėdžiuose?
Ar gyventojai turi galimybę posėdyje pasisakyti?
Ar įtraukiami gyvenamųjų bendruomenių atstovai į savivaldybės tarybos sudaromas komisijas?
Ar dalyvauja piliečiai svarstant savivaldybės biudžeto projektą?
Ar veikia visuomeninės komisijos ar tarybos?
Jei taip, kokius klausimus jos sprendžia?