UserRedaSton
Vieša
Pranešti

Gyvenimo būdas ir asmeninės charakteristikos

Gerb. Respondente,

Atliekant šią apklausą paprašysime mintimis grįžti į savo paauglystę (12-18 metų amžių). Kaip žinia, daugeliui žmonių tai yra didelių pokyčių ir sunkių išgyvenimų kupinas laikotarpis. Atsakydami į pateiktus klausimus Jūs padėsite mums geriau suprasti kaip jauni žmonės paauglystėje susidoroja su šiais išgyvenimais. Čia nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, mums svarbiausia, kad atsakytumėte kuo nuoširdžiau. Klausimynas visiškai anoniminis, jį pildydami užtruksite 10-15 minučių.

1. Lytis:
(pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
2. Amžius:
(įrašykite)
3. Jūsų seksualinė orientacija:
(pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
4. Aukščiausias įgytas išsilavinimas:
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
5. Šeiminė padėtis:
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
6. Gyvenamoji vieta:
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
7. Šiuo metu:
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
8. Užaugote:
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
9. Savo santykius su tėvais/globėjais (su kuriais gyvenote) paauglystėje (12-18 metų amžiaus) apibūdintumėte kaip:
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
10. Kaip apibūdintumėte paauglystėje iš tėvų/globėjų patirtą kontrolę?
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
11. Paauglystėje savo materialinę gerovę vertinote
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
12. Įvertinkite ar sutinkate su žemiau nurodytais teiginiais. Paauglystėje (12-18 metų amžiaus):
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš patirdavau sunkumų mokantis
Į mokyklą eidavau nusiteikęs,-usi pozityviai
Man būdavo sunku susirasti naujų draugų
Puikiai sutardavau su mokytojais
Mokykloje ar iš bendraamžių patirdavau patyčias
Pamokose jausdavausi labai įsitraukęs,-usi
Dažnai jausdavausi atstumtas,-a bendraamžių
Gaudavau pastabas dėl netinkamo elgesio
Sąžiningai atlikdavau namų darbų užduotis
Bėgdavau iš pamokų
Aktyviai dalyvaudavau užklasinėje veikloje
Man buvo lengva bendrauti
13. Įvertinkite žemiau esančius teiginius. Paauglystėje:
Labai dažnaiDažnaiKartaisRetaiLabai retai arba niekada
Aš sveikai maitindavausi
Laikydavausi įvairių dietų
Iš aplinkinių sulaukdavau komplimentų dėl savo išvaizdos
Savo aprangos stiliumi išsiskyriau iš kitų
Mane tenkino tai, kaip aš atrodau
Kompleksuodavau dėl to, kaip atrodau
Rūpindavausi bei puoselėdavau savo išvaizdą
Mankštindavausi arba užsiiminėdavau kokiu nors sportu
Manydavau, kad kiti žmonės yra už mane geresni, pranašesni
Domėjausi savo sveikata
14. Pažymėkite visus Jums tinkančius teiginius. Paauglystėje:
15. Įvertinkite žemiau esančius teiginius. Paauglystėje:
Labai dažnaiDažnaiKartaisRetaiLabai retai arba niekada
Aš elgdavausi agresyviai kitų žmonių atžvilgiu
Išlikdavau ramus,-i net jei kas nors bandydavo mane išprovokuoti
Man buvo sunku kontroliuoti savo emocijas
Kartais man atrodydavo, tarsi visi prieš mane susimokė
Elgdavausi agresyviai daiktų ar gyvūnų atžvilgiu
Lengvai susierzindavau
Į ateitį žiūrėjau pozityviai
Nesistengiau prisitaikyti prie visuomenės normų
Jaučiausi aplinkybių auka
Turėjau konstruktyvių tikslų ir jų siekiau
Patekdavau į teisėsaugos akiratį
16. Pažymėkite, kaip dažnai paauglystėje patyrėte:
Labai dažnaiDažnaiKartaisRetaiNiekada
Fizinį smurtą
Psichologinį smurtą
Seksualinį išnaudojimą/prievartą
17. Ar paauglystėje esate sąmoningai sau kenkęs,-usi ar save žalojęs,-usi?
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
18. Kokiais būdais paauglystėje sąmoningai sau kenkdavote/save žalodavote?
(pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
19. Kokios buvo sąmoningo kenkimo sau/savęs žalojimo priežastys?
(pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
20. Ar sąmoningo pakenkimo sau/savęs žalojimo metu būdavote:
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymų variantus)
VisadaDažnaiNežinauRetaiNiekada
Apsvaigęs,-usi nuo alkoholio
Apsvaigęs,-usi nuo narkotikų
21. Ar dėl sąmoningo kenkimo sau/savęs žalojimo paauglystėje kreipėtės/ieškojote pagalbos?
(pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
22. Ar kas nors iš išvardintų žmonių žinojo apie Jūsų sąmoningą kenkimą sau/savęs žalojimą?
(pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
23. Ar dėl sąmoningo pakenkimo sau/savęs žalojimo buvote patekęs,-usi į ligoninę?
(pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
24. Ar pažinojote/buvote susijęs,-usi su kitais asmenimis, kurie sąmoningai sau kenkė/save žalojo?
(pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
25. Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais?
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymų variantus)
SutinkuNežinauNesutinku
Dauguma sąmoningai sau kenkiančių/save žalojančių žmonių taip bando susilaukti dėmesio
Dauguma sąmoningai sau kenkiančių/save žalojančių žmonių serga kokiomis nors psichikos ligomis
Dauguma sąmoningai sau kenkiančių/save žalojančių žmonių yra linkę į savižudybę
Dauguma sąmoningai sau kenkiančių/save žalojančių žmonių nesupranta galimų savo poelgių pasekmių
Dauguma sąmoningai sau kenkiančių/save žalojančių žmonių taip elgiasi norėdami manipuliuoti kitais
Daugumai sąmoningai sau kenkiančių/save žalojančių žmonių galima padėti, kad to būtų išvengta
26. Ar kada nors esate galvojęs,-usi apie savižudybę?
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
27. Kurioje savižudybės stadijoje jautėtės esantis,-i:
(pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)