Uservitukei
Results72
Vieša
Pranešti

Gydytojų nuomonė apie klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių pacientų teisių apsaugą

Ši anketa skirta baigiamojo magistro darbo tyrimui atlikti. Anketos tikslas ištirti gydytojų nuomonę apie klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių pacientų apsaugą. Apklausos metu gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams, todėl užtikrinu Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. LytisPrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
3. Kokioje gydymo įstaigoje dirbate?Privalomas
4. Kokia Jūsų specializacija?Privalomas
5. Kiek klinikinių tyrimų esate atlikęs/ -usi? Kokios indikacijos?Privalomas
6. Koks Jūsų vaidmuo klinikiniuose tyrimuose?Privalomas
7. Ką manote apie jūsų šeimos narių/ giminaičių dalyvavimą klinikiniame tyrime?Privalomas
Įrašykite
8. Ar žinote tarptautinius teisės aktus, apibrėžiančius tiriamųjų teises? (pažymėkite žinomus)Privalomas
9. Ar žinote apie Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymą?Privalomas
10. Ar žinote apie Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą?Privalomas
11. Ar, Jūsų nuomone, Lietuvos bei tarptautiniai teisės aktai užtikrina paciento teisių apsaugą?Privalomas
12. Ar klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dirbote, buvo įtraukti tiriamieji, gavę tik placebą?Privalomas
Jei taip, kaip, jūsų nuomone, pateisinamas placebo vartojimas?
13. Kokie pavojai gali kilti placebą vartojantiems tiriamiesiems?Privalomas
14. Ar klinikiniuose tyrimuose dalyvauja vaisingo amžiaus moterys?Privalomas
Jei taip ir tyrimo metu galima žala vaisiui, kokių priemonių paprastai imamasi nėštumui išvengti ?
15. Kaip vertinate asmens informuoto sutikimo formą (dokumentą, patvirtinantį laisvą sutikimą dalyvauti tyrime, pasirašytą pagrindinio tyrėjo ir paciento)?Privalomas
Įrašykite
16. Ką manote apie informuoto sutikimo riziką?Privalomas
Įrašykite
17. Ar apie paciento dalyvavimą tyrime informuojamas jo šeimos gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas?Privalomas
18. Kokie asmens duomenys nurodomi tyrimų dokumentuose (išskyrus Informuoto asmens sutikimo formą)Privalomas
Įrašykite
19. Ar, Jūsų požiūriu, tyrimų medžiaga leidžia identifikuoti tyrimuose dalyvavusius asmenis?Privalomas
Įrašykite
20. Ar klinikiniuose tyrimuose naudojamos tiriamųjų arba jų kūno dalių fotografijos?Privalomas
Įrašykite
21. Ar gaunamas paciento sutikimas, esant būtinybei, panaudoti jo medicininius dokumentus?Privalomas
Jei ne, kaip toks panaudojimas pateisinamas ir kaip užtikrinamas duomenų konfidencialumas?
22. Kokią su klinikiniais tyrimais susijusią žalą bei nepatogumus, dažniausiai patiria tiriamieji?Privalomas
23. Ar nepageidaujamų reiškinių bei nepageidaujamų reakcijų į vaistą atvejais, tiriamajam suteikiama reikalinga medicininė priežiūra?Privalomas
Įrašykite
24. Ar jūsų praktikoje pasitaikė atvejų, kai tyrimo žala tiriamiesiems buvo didesnė už naudą ir tyrimas buvo nutrauktas?Privalomas
25. Ar jūsų praktikoje pasitaikė atvejų, kai paciento dalyvavimas tyrime pasibaigė jo mirtimi?Privalomas
26. Ar turite pasiūlymų, rekomendacijų, kaip būtų galima patobulinti tiriamųjų teisių ir interesų apsaugą?