agnetamulioniene
Privati
Pranešti

Grįžtamojo ryšio anketa: Mokymų vertinimas

Šios anketos tikslas- sužinoti Jūsų nuomonę apie įvykusius mokymus. Nuoširdus Jūsų atsakymas padės tobulinti projekto veiklas, planuoti ir organizuoti tolesnius mokymus, atsižvelgiant į Jūsų poreikius, pastabas, pageidavimus.

Mokymai organizuojami įgyvendinti projektą  Kompleksinės paslaugos "Kopa".

 

1. Kaip vertinate mokymų temos aktualumą ?
2. Kaip vertinate mokymo lektorių gebėjimą pateikti medžiagą ir atsakyti į auditorijos klausimus?
3. Jūsų nuomone mokymuose aktualiausia buvo?
4. Jūsų nuomone mokymuose mažiausiai aktualu buvo?
5. Kaip vertinate savo įsitraukimą mokymų metu?
6. Kaip vertinate mokymų organizavimą?
7.Kiti Jūsų pastebėjimai apie mokymus:
8. Ką siūlytumėt keisti/tobulinti/papildyti:
9. Jūsų lytis:
10. Jūsų amžius: