Userjurask1
Results0
Vieša
Pranešti

GMP ATASKAITŲ SUVESTINĖ - WHITEOUT

Ataskaitas pildo WHITEOUT projekte dalyvaujantys, jame dirbantys medikai, personalas.
Į projekto svetainę galite užeiti paspaudę čia.

Pildančiojo personalo vardas, pavardė?
Pildančiojo personalo rangas?
Pildančiojo personalo darbo pradžios data, laikas?
Pildančiojo personalo darbo pabaigos data, laikas?
Pildančiojo personalo pertraukų data, laikas (jeigu tokių buvo)?
Pildančiojo personalo priimtų iškvietimų skaičius?
Pildančiojo personalo suteiktos pagalbos asmenims skaičius?