Userneonas
Vieša
Pranešti

Garso ir šviesos sinestezija

Šio tyrimo tikslas tirti spalvinę klausą, taip vadinamą sinestezinį garsų suvokimo fenomeną. Atlikdami testa ištarkite sau garsiai pateiktą grasą ir pabandykite atrasti su kokia iš pateiktų spalvų jums tas garsas asocijuojasi.
Ar gerai skiriate visas spalvas
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "aaa"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "eee"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "iii"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "ooo"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "uuu"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "LLL"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "mmm"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "nnn"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "rrr"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "zzz"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "žžž"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "sss"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "ššš"
Pasirinkite spalvą kuri artimiausiai asocijuojasi su garsu "FFF"
Jūsų amžius
Gimtoji kalba