Userausrbalc0827
Vieša
Pranešti

Fizinis aktyvumas

Esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto III kurso studentės Renata Bakšaitė ir Aušrinė Balčiūtė. Vykdome tyrimą, kurio tikslas nustatyti medicinos studentų fizinio aktyvumo bei akademinių rezultatų sąsajas. Šio tyrimo metu siekiame apklausti medicinos fakulteto I-III kurso studentus. Anketa yra anoniminė, o visi tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tikslams. Dėl vykdomos apklausos ar jos metu iškilusių klausimų galite kreiptis el. paštu: [email protected]

                 Pildydami anketą, atsakymus į klausimus įrašykite arba pažymėkite tam skirtuose langeliuose: x;. Į klausimus atsakykite pasirinkdami tik vieną labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą.

1. Kuriame kurse studijuojate?
2.Pasirinkite lytį:
3.Kur gyvenote iki studijų?
4.Kur gyvenate studijų metu?
5.Ar yra vietų, kur galėtumėte laisvalaikiu užsiimti fiziškai aktyvia veikla (pvz.: sporto aikštelė, parkas, miškas, pieva, gyvenamoji vieta)?
6. Kokio pobūdžio fizine veikla užsiimate?
7. Kiek kartų per savaitę esate fiziškai aktyvus?(pvz.: pasivaikščiojimas parke, bėgiojimas...)
8. Ar po fizinės veiklos Jums lengviau atlikti pateiktas akademines užduotis?
9.Ar manote, kad Jūsų fizinis aktyvumas daro įtaką akademiniam pažangumui?
10.Ar manote, kad Jūsų fizinis neveiklumas, pasyvumas sąlygoja motyvacijos stokos atsiradimą?