UserKikilis82
Vieša
Pranešti

Finansinių priemonių efektyvumo vertinimas

Tikslas - įvertinti finansinių priemonių naudą ir efektyvumą verslo subjektams

1. Paramos gavėjo statusas
2. Kiek metų veikia įmonė
3. Jūsų įmonės statusas
4. Kokia jūsų įmonės metinė apyvarta
5. Kiek nuolatinių darbuotojų dirba įmonėje
6. Kur veikia jūsų įmonė?
7. Kiek kartų teko pasinaudoti finansų inžinerijos priemonėmis?
8. Klausimas tik tiems pareiškėjams, kurie negavo paramos. Priežastys, kodėl nebuvo gautas išorinis verslo finansavimas
9. Kokia paramos priemone pasinaudojote?
10. Ar gavote tokio dydžio FI priemones, kokio reikėjo/prašėte?
11. Klausimas tiems apklausoms dalyviams, kuriems buvo nustatytos papildomos sąlygos
12. Dėl kokių priežasčių buvo suteiktas mažesnis nei prašomas išorinis verslo finansavimas?
13. Kam buvo skirtos gautos lėšos?
14. Kuriame sektoriuje veikia jūsų įmonė?
15. Ar jūsų verslui šiuo metu yra reikalingas išorinis finansavimas?
16. Jeigu jūsų įmonei šiuo metu reikalingas išorinis finansavimas, ar ketinate dėl jo kreiptis FI priemonių pagalbos?
17. Kokiam tikslui jums yra reikalingos finansų inžinerijos priemonės?
18. Kuriomis valstybės remiamomis finansų inžinerijos priemonėmis ketinate naudotis per artimiausius kelis metus?
19. Kokie valstybės intervencijos būdai būtų efektyviausi skatinant Lietuvos įmonių paslaugų ir produktų eksportą?
20. Ar susidūrėte su sunkumais kreipdamiesi paramos ir įgyvendindami įsipareigojimus?