Finansinio raštingumo apklausa

Gerb. Respondente, šios anoniminės apklausos tikslas yra rinkti statistinius duomenis susijusius su Lietuvos gynetojų finansiniu raštingumu.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokį sprendimą priėmėte 2019m. dėl II-os pensijų pakopos ? ✪

Ar tarėtės priimdami sprendimą dėl II-os pensijų pakopos? ✪

Ar šiuo metu esate dirbanti(-is)? ✪

Jūsų amžius ✪

Miestas kuriame gyvenate ✪