Financial literacy

Vilniaus kolegijos I kurso studentų apklausa apie žmonių finansinį raštingumą. Ši apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus. 

12) How would you like personal financial learning opportunities delivered to you?
I want to get all information to my mail
Through internet
Short briefings
-
Online courses
in to the mail