FESTIVALIO “SPORTAS VISIEMS” VIEŠINIMO ANALIZĖS TYRIMO ANKETA

Gerbiamas respondente, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos sporto ir pramogų vadybos studijų programos studentas, atliekantis tyrimą baigiamajam darbui. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kokiais būdais visuomenė sužino apie vykstantį festivalį Palangoje „Sportas visiems.

 

Prašau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė ir baigiamajame darbe bus pateikti apibendrinti tyrimo rezultatai.

4. Kokią Jums įtaką daro sportiniai renginiai?
neilankau
Patys organizuojame
laisvalaikio praleidimas
Daugiau lankausi su šokiais susijusiuose renginiuose, t.y., lankau šokių klubą ir dalyvauju būtent tuose renginiuose, festivaliuose, kuriuose dalyvauja arba rengias šis klubas
Mylimos komandos palaikymas