Feminizmo socialinis vertinimas jaunimo tarpe - apklausa

Sveiki,

esu Vilniaus universiteto Sociologijos bakalauro studijų ketvirto kurso studentas Simonas Švėgžda. Daugiamatės statistikos dalykui atlieku tyrimą, kurio tema – „Feminizmo socialinis vertinimas jaunimo tarpe“. Jei nesate vyresnis nei 31 m., kviečiu užpildyti šią anketą. Užtikrinu jūsų atsakymų anonimiškumą, analizėje bus naudojami tik apibendrinti duomenys, juos taip pat galėsite pamatyti užbaigę apklausą.

Apklausa neturėtų trukti ilgiau 10 min., iš anksto dėkoju už skirtą laiką.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų amžius ✪

Jūsų lytis ✪

Gyvenamoji vieta ✪

Išsilavinimas ✪

Šeiminė padėtis

Skalėje nuo 1 (nieko nežinau) iki 5 (žinau daug): ✪

1
2
3
4
5
Kiek žinote apie feminizmą bendrai?
Kiek žinote apie skirtumus tarp pirmosios, antrosios ir trečiosios feminizmo bangų?

Kuris iš sekančių teiginių geriausiai apibūdina feminizmą? ✪

Skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku), kiek sutinkate su teiginiais: ✪

1
2
3
4
5
„Vyrai ir moterys turėtų būti socialiai lygūs“ (pavyzdžiui, lygiai dalintis darbais buityje ar prižiūrėti vaikus)
„Vyrai ir moterys turėtų būti politiškai lygūs“ (turėti lygias galimybes ir teises dalyvauti politikoje)
„Vyrai ir moterys turėtų būti ekonomiškai lygūs“ (pavyzdžiui, gauti vienodą atlygį už tą patį darbą ar kurti karjerą)

Skalėje nuo 1 (visiškai nelygūs) iki 5 (visiškai lygūs): ✪

1
2
3
4
5
Kaip vertinate socialinę lyčių lygybę Lietuvoje?
Kaip vertinate politinę lyčių lygybę Lietuvoje?
Kaip vertinate ekonominę lyčių lygybę Lietuvoje?

Skalėje nuo 1 (neigiama) iki 5 (teigiama): ✪

1
2
3
4
5
Kaip bendrai vertinate feminizmą?
Kaip manote, kokią reputaciją feminizmas turi Lietuvoje?

Skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku), įvertinkite teiginius:  ✪

1
2
3
4
5
„Vyrai taip pat gali būti feministais.“
„Šiais laikais feminizmas yra praradęs aktualumą.“
„Feministiniai judėjimai būtini siekiant užtikrinti lyčių lygybę.“
„Feministinę pasaulėžiūrą iššaukia asmeninės arba santykių problemos.“