Usermiglez
Vieša
Pranešti

ES PARAMOS ISISAVINIMAS

2. Ar jusu imone yra teikusi paraiškas ES paramai iš struktūrinių fondų gauti?
2. Ar esate teikę paraiškas ES paramai iš struktūrinių fondų gauti?
3.Kokioms sritims Lietuva turėtų skirti daugiausiai ES paramos? (Priskirkite kiekvienai sričiai bal
4. Didžiausi trukdžiai teikiant paraiškas ES paramai gauti:
5. Kokie pokyčiai ES paramos administravimo sistemoje, Jūsų manymu, ypač palengvintų ES paramos įs
6. Kuriuo periodu, 2004 – 2006 ar 2007 – 2013, Jūsų nuomone, buvo lengviau ruošti paraiškas, ES para