Emigracijos pasekmės darbo rinkai - kopija

Kita (prašau įrašyti)
Išlaiko vyras
Invalidumo
Savo verslas
The alimony of the son's father
G
Vyras išlaiko.
Lietuvoje darbdaviai mazai moka