UserRadvile1991
Vieša
Pranešti

Emigracijos pasekmės darbo rinkai - kopija

1. Jūs esate?
2. Kiek jums metų?
3. Gyvenat Lietuvoje?
4. Jei negyvenat Lietuvoje tai kokioj šaly gyvenat? (Įrašykit)
5. Kokios priežastys lėmė išvykimą?
Kita (prašau įrašyti)
6. Kokios jūsų pajamos?
7. Iš kur gaunat pajamas?
Kita (prašau įrašyti)
8. Ar tenkina jūsų gautos pajamos
9. Ar gyvenat Lietuvoje?
10. Jei būtų galimybė ar išvyktumėt kitur gyventi?
11. Dėl kokių priežaščių išvyktumėt į kitą šalį?
12. Išvyktumėt?
Kita (prašau įrašyti )
13. Kokią šalį pasirinktumėt?
Kita (prašau įrašyti)
Koks jūsų išsilavinimas