Gytte
58
Vieša
Pranešti

Emigracijos iš Lietuvos priežastys ir reemigracijos galimybės

Vilniaus Universiteto socialinio darbo studentė rašo baigiamąjį darbą ir atlieka tyrimą apie emigracijos iš Lietuvos priežastis ir planus grįžti atgal į Lietuvą. Prašau Jūsų dalyvauti anoniminėje anketinėje apklausoje. Jūsų patirtis bus labai vertinga siekiant geriau suprasti ir paaiškinti būtent šiuo metu vykstančius masinius emigracijos iš Lietuvos procesus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokioje šalyje šiuo metu gyvenate? Įrašykite:
2. Ar tai pirmasis Jūsų išvykimas iš Lietuvos į užsienį ne poilsio tikslais?
3. Kiek laiko esate išvykęs (-usi)?
4. Su kuo išvykote į užsienį?
5. Kokių tikslų siekėte išvykdamas (-ama) į užsienį? Pasirinkite 1-2 Jums tinkančius atsakymų variantus.
6. Pažymėkite kaip išvardinti veiksniai įtakojo Jūsų apsisprendimą emigruoti?
NereikšmingaIš dalies reikšmingaLabai reikšminga
Lietuvoje sunku rasti gerai apmokamą darbą pagal specialybę
Nepalankios profesinio tobulėjimo ir/ar karjeros galimybės Lietuvoje
Pernelyg didelis darbo krūvis, nekokybiškos darbo priemonės Lietuvoje
Asmeninės iniciatyvos varžymas darbe
Aukštas korupcijos lygis Lietuvoje
Didelės būsto kainos Lietuvoje (sunku gauti ir/ar mokėti paskolą)
Politinės situacijos nestabilumas
Prasta švietimo sistema
Lietuvoje tinkamai neužtikrinamos socialinės garantijos (pensija, sveikatos apsauga ir pan.)
Užsienyje geresnės gyvenimo sąlygos
Noras gauti užsienio šalies pilietybę
Noras išbandyti save, įgyti naujos patirties
Dauguma draugų/artimųjų gyvena užsienyje
7. Ar prieš išvykstant turėjote draugų/artimųjų/pažįstamų užsienio šalyje, į kurią išvykote?
8. Kokie asmenys Jus paskatino emigruoti iš Lietuvos?
9. Ar prieš išvykdamas (-ama) turėjote darbo vietą užsienio šalyje?
10. Iš kur gavote informacijos apie darbo galimybes užsienio šalyje?
11. Kur gyvenote Lietuvoje?
12. Kuo užsiimėte prieš išvykdamas (-ama) į užsienį?
13. Ar šiuo metu esate patenkintas (-a) savo gyvenimo sąlygomis?
14. Ar šiuo metu turite darbą?
15. Ar dirbate pagal įgytą profesiją/kvalifikaciją?
16. Ar esate patenkintas darbu, kurį šiuo metu dirbate?
17. Palyginkite Jūsų šiuo metu gaunamas vidutines mėnesines pajamas, su gautomis Lietuvoje?
18. Su kokios tautybės žmonėmis užsienio šalyje daugiausiai bendraujate?
19. Ar būstas, kuriame šiuo metu gyvenate, yra Jūsų nuosavybė?
20. Su kuo šiuo metu gyvenate?
21. Kaip dažnai Jūs grįžtate į Lietuvą?
22. Kiek laiko grįžęs(-usi) iš užsienio pabūnate Lietuvoje?
23. Kaip gerai mokate šalies, kurioje šiuo metu gyvenate, kalbą?
24. Kiek laiko Jūs ketinate gyventi užsienyje?
25. Ar domitės situacija Lietuvoje?
26. Kas Jus paskatintų grįžti į Lietuvą visam laikui? Pasirinkite 1-2 labiausiai tinkamus atsakymų variantus
27. Lytis
28. Jūsų amžius. Įrašykite:
29. Kokia jūsų šeimyninė padėtis?
30. Koks Jūsų išsilavinimas?
31. Kokia Jūsų profesija? Įrašykite: