Elektroninių leidinių poreikis Lietuvoje

Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto ketvirto kurso studentas. Atlieku apklausą apie elektroninių leidinių poreikį Lietuvoje bei žmonių informuotumą apie elektroninius leidinius ir jų skaitykles. Apklausa yra anoniminė, tai reiškia, kad konkrečios anketos duomenys nebus viešinami, tačiau bus panaudoti tik apibendrinti visų anketų atsakymai bakalauro baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje.

Jei klausimas yra neprivalomas, galite į jį neatsakinėti.

Ačiū už sugaištą laiką.

Elektroninių leidinių poreikis Lietuvoje
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kuriai amžiaus grupei priklausote? ✪

Kokia Jūsų lytis? ✪

Ar esate girdėjęs (-usi) apie elektroninius leidinius (e-knygas, e-žurnalus)? ✪

Jei taip: Ar kada nors naudojotės elektroniniais leidiniais (e-knygomis, e-žurnalais)?

Jei taip: Kokiu įrenginiu naudodamiesi skaitėte elektroninius leidinius?

Ar Jums reikėtų papildomos informacijos apie elektroninius leidinius? ✪

Ar žinote kas yra elektroninių knygų skaityklė? ✪

Jei taip: Ar turite/ketinate įsigyti elektroninių knygų skaityklę?

Jei taip: apie kokią elektroninių knygų skaityklę esate girdėjęs (-usi) / kokią turite. (Galimi keli atsakymų variantai)

Ar Jums reikėtų papildomos informacijos apie elektroninių knygų skaitykles? ✪

Ar skaitytumėte elektroninius leidinius dažniau, jei elektroninių knygų skaitykę būtų galima įsigyti ypač pigiai ar gauti nemokamai, tačiau reikėtų mokėti už elektroninius leidinius? ✪

Jūsų nuomone: Ar ateityje elektroninės knygos pakeis tradicines popierines knygas? ✪