Algirdas
33
Vieša
Pranešti

Ekotechnologinės krypties darnių pastatų architektūrinės raiškos galimybės

Gerb., respondente, Esu Algirdas Urbonas, Kauno technologijos universiteto, architektūros magistratūros studentas. Rašau magistrinį darbą „ Ekotechnologinės krypties darnių pastatų architektūrinės raiškos galimybės“. Šio tyrimo metu siekiama apklausti kiek galima daugiau įvairaus amžiaus ir specialų išsilavinusių žmonių. Atlikus tyrimą, duomenys bus apibendrinami. Iš gautų rezultatų bus kuriama ekotechnologinės krypties darnių pastatų architektūrinės raiškos galimybių koncepcija. Pildydami anketą, Jums labiausiai priimtiną variantą pažymėkite kryželiu (varnele), arba įrašykite savo atsakymą, jeigu to prašoma. Anketoje nereikia įrašyti savo vardo ir pavardės, todėl prašau gerai apgalvoti ir nuoširdžiai atsakyti į klausymus. Užpildę anketą gražinkite ją davusiam asmeniui. Ekotechnologinis darnus pastatas (toliau – EDP) – inžinerinis kūrinys, kuris sąlyginai nedaro gamtai žalos bei nepriklausomas nuo neatsinaujinančių išteklių.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiai amžiaus grupei Jūs priklausote?
2. Jūsų lytis?
3. Jūsų įgyta specialybė?
4. Ar domitės žaliąja architektūra?
5. Kokiomis savybėmis turėtų pasižymi EDP?
Jeigu pasirinkote 'Kita', įrašykite:
6. Koks tūris, Jūsų manymu, tinkamiausias EDP?
Pažymėkite vieną atsakymo variantą ir pagrįskite žemiau esančiose eilutėse
Pagrįskite savo nuomonę:
7. Kokia turėtų būti EDP architektūrinė raiška?
Galite pažymėti vieną arba kelis Jums priimtinus atsakymo variantus
8. Kokioje aplinkoje labiausiai derėtų projektuoti EDP?
Pagrįskite Jums priimtiną variantą žemiau esančioje eilutėje
Pagrįskite savo nuomonę:
9. Koks turėtų būti EDP ryšys su aplinka?
Pasirinktą variantą pagrįskite žemiau esančioje eilutėje
Pagrįskite savo nuomonę:
10. Kokias žaliąsias technologijas siūlytumėte integruoti į EDP?
Jeigu pasirinkote 'Kita', įrašykite:
11. Koks būtų Jūsų prioritetas projektuojant EDP?
Sunumeruokite prioritetine tvarka nuo 1 iki 8; (1-labiausiai priimtinas variantas ... 8-mažiausiai)
12345678
Apželdintas stogas, siena
Natūralus vėdinimas - šildymas
Saulės architektūrą (light design)
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Natūralios medžiagos
Perdirbtų medžiagų panaudojimas
Antrinis medžiagų panaudojimas
Vandentvarka
12. Kuris iš žemiau esančių EDP, savo architektūrine išraiška Jums atrodo priimtiniausias?
Kiekvieną pastatą įvertinkite balais nuo 1 iki 5; 5-labiausiai patinka,...1- nepatinka
12345
A pastatas
B pastatas
C pastatas
D pastatas
E pastatas
F pastatas
G pastatas
H pastatas
I pastatas
13. Kokios paskirties EDP galėtų būti projektuojami Lietuvoje?
Jeigu pasirinkote 'Kita', įrašykite:
14. Ar reikia Lietuvoje statyti ekotechnologinius darnius pastatus?
Jeigu pasirinkote atsakymo variantą 'Ne' , žemiau pateiktame langelyje paaiškinkite, kodėl?
Pagrįskite savo nuomonę:
Dėkoju už atsakymams skirtą laiką
Jūsų pastabos/pasiūlymai ar komentarai: