Usersiamute
Vieša
Pranešti

Ekologiškų produktų reklama

Ištirti, ar ekologiškų maisto produktų reklamos taikymas yra efektyvus.
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Žodis „ekologiškas“ reiškia?
Iš ko jūs atpažįstate ekologiškus produktus?
Ar dažnai perkate ekologiškus produktus?
Jūsų pasirinkimą lemiantys veiksniai:
Ar esate patenkintas ekologiškų produktų reklama?
Ar ekologiškų maisto produktų reklama daro įtaką Jūsų pasirinkimui perkant maisto produktus?
Kur dažniausiai sutinkate ekologiškų maisto produktų reklamą?
Ar reikalinga ekologiškų produktų reklama? Kodėl?
Kas, Jūsų nuomone, padidintų ekologiškų produktų vartojimą?