Ekologinio sąmoningumo apraiškos tarp Klaipėdos jaunimo

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Kokiomis transporto priemonėmis jūs naudojatės dažniausiai(pasirinkite vieną variantą):

2. Kokia dalis jūsų naudojamų buitinių valiklių yra ekologiški (sudaryti tik iš natūralių ingredientų, kurie biologiškai suyra)?

3. Ar rūšiuojate atliekas?

4. Suranguokite, kaip dažnai rūšiuojate šias atliekas:

Niekada
Kartais
Dažnai
Visada
Popierius
Stiklas
Plastmasė
Butelius į taromatą

5. Ar Jūs perkate ekologiškus produktus?

6. Jei taip, kokius ekologiškus produktus perkate:

Niekada
Kartais
Dažnai
Visada
Maisto prekės
Buitinės priemonės
Higienos priemonės
Kosmetika
Rūbai

7. Kuri elgsena svarbi ekologinės situacijos gerinimui?

Labai svarbu
Svarbu
Nesvarbu
Visiškai nesvarbu
Nešiūkšlinti
Perdirbti atliekas
Rūšiuoti atliekas
Nenaudoti priemonių kenkiančių ekologijai
Asmenų švietimas ekologiniais klausimais
Informacijos sklaida ekologiniais klausimais
Investavimas į ekologinius tyrinėjimus
Dujų, vandens, elektros taupymas
Ekologikšų produktų naudojimas

Ar naudojate šiaudelius?

Kaip ir kiek dažnai geriate kavą/arbatą išsinešimui?

Niekada
Kartais
Dažnai
Visada
Geriu iš vienkartinio puodelio
Naudoju savo atsineštą puodelį

10. Kaip vertinate savo ekologinių žinių lygį?

11. Dėl kokių priežasčių taupote vandens, elektros, dujų sunaudojimą?

12. Kaip taupote šiuos išteklius?

Visiškai netaupau
Stengiuosi taupyti
Taupau
Labai stipriai taupau
Nenaudoju
Vanduo
Elektra
Dujos

13. Ar atpažįstate ekologiškų produktų žymėjimą? (nuotrauka)

13. Ar atpažįstate ekologiškų produktų žymėjimą? (nuotrauka)

14. Kaip Jūs elgiatės su atliekomis eidamas gatve?

Kiekvieną kartą
Dažnai
Kartais
Niekada
Išmetu kur papuola/pakelėje/ į žolę ar krūmus
Artimiausią šiūkšliadėžę
Į specialius rūšiavimo konteinerius

15. Jūsų lytis?

16. Jūsų gyvenamoji vieta?

17. Amžius:

18. Jūsų pajamos per mėnesį?

19. Jūsų išsilavinimas?

20. Šiuo metu esate: