Useraurimasgudas
Results424
Vieša
Pranešti

Dvasingumas ir humoro stiliai

 

Gerb. respondente,

 

Prašau sudalyvauti mano baigiamojo bakalaurinio darbo tyrime,  kurio tikslas yra įvertinti dvasingumo ir humoro stiliaus ryšį. Apklausa yra anoniminė ir jos metu gauti duomenys bus naudojami tik statistiškai apibendrinti. Jeigu kiltų klausimų, susijusių su šiuo tyrimu, galite kreiptis el. paštu: aurimas@gudas.lt. Dėkoju už skirtą laiką.

Pagarbiai

Aurimas Gudas

 Baigiamojo bakalauro studijų kurso studentas

Darbo vadovė dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

 

Vytauto didžiojo universitetas

Socialinių mokslų fakultetas

Bendrosios psichologijos katedra

 

 

 

Instrukcija

  1. Prašau atsakykite į kiekvieną teiginį pasirinkdamas tą atsakymo variantą, kuris geriausiai atspindi jūsų patirtį.
  2. Geriausia atsakyti remiantis tuo, kas tikrai atspindi jūsų patirtį, nei tuo, ką jūs manote kokia ta patirtis turėtų būti.
  3. Atsakykite pagal tai, kokia pirma mintis ateina į galvą. Neskirkite pernelyg daug laiko galvojimui apie teiginį.
  4. Atsakykite kaip galite geriau į kiekvieną teiginį net jei jis nepateikia visos jūsų norimos informacijos.
  5. Pasistenkite atsakyti į visus teiginius. Jūsų atsakymai bus visiškai konfidencialūs.
  6. Kai kurie teiginiai susideda iš dviejų dalių taip, kaip parodyta čia:

[2.1.] Būna momentų, kai jaučiuosi nusivylęs Dievu.

[2.2.] Kai tai nutinka, aš vis vien noriu, kad mūsų santykiai tęstųsi.

Jūsų atsakymas į 2.2. teiginį nusako kiek tinkamas yra 2.2. teiginys jums, kai esate nusivylęs Dievu kaip apibūdinta 2.1. teiginyje.

Atsakydami į klausimus, kuriuose vartojama sąvoka „Dievas“, vadovaukitės savo turimu šios sąvokos supratimu.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pasirinkite atsakymą, kuris jus labiausiai apibūdina:Privalomas
Visiškai man netinkaŠiek tiek tinkaVidutiniškai tinkaLabai man tinkaVisiškai man tinka
1. Suvokiu kaip Dievas veikia mano gyvenime.
2.1. Būna momentų, kai jaučiuosi nusivylęs Dievu.
2.2. Kai tai nutinka, aš vis vien noriu, kad mūsų santykiai tęstųsi.
3. Dievo buvimas man atrodo labai realus.
4. Aš bijau, kad Dievas manimi nusivils.
5. Manau, kad turiu unikalų gebėjimą paveikti Dievą per savo maldas.
6. Klausytis Dievo yra esminė mano gyvenimo dalis.
7. Visuomet eidamas į bažnyčią būnu nusiteikęs garbinti.
8.1. Būna momentų, kai jaučiu, kad Dievas mane erzina.
8.2. Kai taip jaučiuosi, vis vien trokštu dėti pastangas mūsų santykiams palaikyti.
9. Suvokiu, kad Dievas mane skatina daryti tam tikrus dalykus.
10. Mano emocinis ryšys su Dievu yra nestabilus.
11. Iš patirties žinau, kad Dievo atsakymai daro man didelę įtaką.
12.1. Būna momentų, kai jaučiu, kad Dievas mane pykdo.
12.2. Kai taip jaučiuosi, aš sugebu prieiti prie tam tikro sprendimo dėl mūsų santykių.
13. Dievas atpažįsta, kad aš esu dvasingesnis nei dauguma žmonių.
14. Aš visuomet siekiu Dievo vedimo priimdamas kiekvieną sprendimą.
15. Suvokiu Dievo buvimą bendraudamas su kitais žmonėmis.
16. Būna momentų, kai jaučiu, kad Dievas mane baudžia.
17. Suvokiu, kad Dievas man atsako įvairiais būdais.
18.1. Būna momentų, kai jaučiu pyktį Dievui.
18.2. Kai tai nutinka, aš vis vien jaučiu, kad Dievas visuomet bus su manimi.
19. Sunkiu metu suvokiu, kad Dievas mane aplanko.
Pasirinkite atsakymą, kuris jus labiausiai apibūdina:Privalomas
Visiškai man netinkaŠiek tiek tinkaVidutiniškai tinkaLabai man tinkaVisiškai man tinka
20. Dievas supranta, kad mano poreikiai yra svarbesni nei daugumos žmonių.
21. Suvokiu, kad Dievas sako man ką nors daryti.
22. Nerimauju, kad būsiu paliktas Dievo planų nuošalyje.
23. Dievo buvimo patyriai daro man didelę įtaką.
24. Aš visada toks pat malonus namie kaip ir bažnyčioje.
25. Nujaučiu kryptį, kuria Dievas mane veda.
26. Mano santykiai su Dievu yra tokie ypatingi, kad dauguma žmonių jų nesuprastų.
27.1. Būna momentų kai jaučiuosi Dievo išduotas.
27.2. Kai taip jaučiuosi, dedu pastangas mūsų santykiams atstatyti.
28. Suvokiu, kad Dievas su manimi bendrauja daugybe būdų.
29. Manipuliavimas Dievu - turbūt geriausias būdas gauti tai, ko noriu.
30. Sunkiu metu suvokiu Dievo buvimą.
31. Dieną iš dienos jaučiu, kad Dievas yra su manimi.
32. Kasdien meldžiuosi už visus savo draugus ir giminaičius.
33.1. Būna momentų, kai jaučiuosi susierzinęs, dėl to, kad Dievas neatsako į mano maldas.
33.2. Kai taip jaučiuosi, aš sugebu tai aptarti su Dievu.
34. Jaučiu, kad Dievas bendraudamas man vadovauja.
35. Kai nusidedu, aš linkęs atsitraukti nuo Dievo.
36. Aš sąmoningai patiriu, kad Dievas su manimi kalba asmeniškai.
37. Manau, kad mano maldos Dievui yra efektyvesnės nei kitų žmonių.
38. Aš visuomet nusiteikęs melstis.
39. Jaučiu, kad turiu įtikti Dievui antraip Jis gali mane atstumti.
40. Aš turiu stiprų Dievo buvimo įspūdį.
41. Būna momentų, kai jaučiu, kad Dievas ant manęs pyksta.
42. Aš suvokiu, kad Dievas yra labai arti manęs.
43. Kai nusidedu, bijau to, ką Dievas man padarys.
44. Kai aš tariuosi su Dievu dėl sprendimų mano gyvenime, suvokiu, kad Jis nukreipia mane ir man padeda per maldas.
45. Man atrodo, kad esu labiau nei dauguma žmonių apdovanotas gebėjimu atpažinti Dievo valią.
46. Kai jaučiu, kad Dievas manęs nesaugo, esu linkęs jaustis bevertis.
47.1. Būna momentų, kai aš jaučiu, kad Dievas mane apvylė.
47.2. Kai tai nutinka, mano pasitikėjimas Dievu nebūna visiškai palaužtas.
Pasirinkite atsakymą, kuris jus labiausiai apibūdina:Privalomas
Visiškai nesutinkuVidutiniškai nesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuVidutiniškai sutinkuVisiškai sutinku
1. Būdamas su kitais žmonėmis aš paprastai daug nesijuokiu ar nejuokauju.
2. Jei aš jaučiuosi prislėgtas/-a, paprastai galiu pakelti sau nuotaiką pasitelkdamas/- a humorą.
3. Jei kas nors padaro klaidą, aš paskui dažnai juokais jį ar ją dėl to erzinsiu.
4. Aš leidžiu žmonėms pasijuokti iš manęs ar padaryti mane pašaipos objektu dažniau nei turėčiau.
5. Man nereikia labai stengtis, kad prajuokinčiau kitus – manau, kad esu iš prigimties geru humoro jausmu pasižymintis žmogus.
6. Net kai aš esu vienas/-a, mane dažnai prajuokina gyvenimo absurdiškumas.
7. Savo humoro jausmu aš niekada neįžeidžiu ar neįskaudinu kitų žmonių.
8. Aš dažnai galiu net ir stipriai šaipytis iš savęs, jei tik tai pralinksmina mano šeimą ar draugus.
9. Aš retai juokinu kitus, pasakodamas/-a jiems juokingas istorijas apie save.
10. Jei jaučiuosi nusiminęs/-usi ar nelaimingas/-a, esamoje situacijoje paprastai stengiuosi įžvelgti ką nors juokingo, tam kad pasijusčiau geriau.
11. Pasakodamas/-a juokingas istorijas ar anekdotus, aš paprastai per daug nesirūpinu, kad tai gali ką nors įžeisti.
12. Dažnai bandydamas/-a kitiems žmonėms patikti ar būti priimtas/-a, aš pasakoju ką nors juokingo apie savo silpnybes, klaidas ir ydas.
13. Aš daug juokiuosi ir juokauju su savo draugais.
14. Mano linksmas požiūris į gyvenimą apsaugo mane nuo per didelio nusiminimo ar liūdesio.
Pasirinkite atsakymą, kuris jus labiausiai apibūdina:Privalomas
Visiškai nesutinkuVidutiniškai nesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuVidutiniškai sutinkuVisiškai sutinku
15. Aš nemėgstu, kai žmonės naudojasi humoru tam, kad kritikuotų ar pažemintų kitus.
16. Aš retai sakau juokingus dalykus tam, kad pažeminčiau save.
17. Aš paprastai nemėgstu pasakoti juokingų dalykų ar kitaip linksminti žmones.
18. Jei aš esu vienas/-a ir jaučiuosi nelaimingas/-a, stengiuosi galvoti apie ką nors juokingo, kas pakeltų mano nuotaiką.
19. Kartais, kai aš pagalvoju apie ką nors tikrai juokingo, tiesiog negaliu susilaikyti to nepasakęs/-iusi garsiai, nors tai gali būti visiškai netinkama esamoje situacijoje.
20. Kai juokauju ar bandau atrodyti juokingas/-a, aš dažnai persistengiu pašiepdamas/-a save.
21. Man patinka prajuokinti žmones.
22. Paprastai prarandu humoro jausmą, jei jaučiuosi liūdnas/-a ar nusiminęs/-usi.
23. Aš niekada neprisijungiu ir nesijuokiu iš kitų, net jei visi mano draugai tai daro
24. Kai esu su savo draugais ar šeima, dažnai atrodo, kad esu tas, apie kurį kiti juokauja ar iš kurio šaipomasi.
25. Aš retai juokauju su savo draugais.
26. Mano patirtis rodo, kad galvojimas apie juokingus tam tikros situacijos aspektus dažnai yra labai efektyvus būdas įveikti problemas.
27. Jei aš kokio nors žmogaus nemėgstu, dažnai pasitelkiu humorą ar erzinimą, kad jį/ją pažeminčiau.
28. Jei aš turiu problemų ar jaučiuosi nelaimingas/a, dažnai tai nuslepiu juokaudamas, ir net mano artimiausi draugai nežino, kaip aš jaučiuosi iš tikrųjų.
29. Kai būnu su kitais žmonėmis, aš paprastai negaliu sugalvoti sąmojingų dalykų, kuriuos galėčiau pasakyti.
30. Man nereikia būti tarp kitų žmonių, kad jausčiausi linksmas/-a – net būdamas /-a vienas/-a aš dažniausiai randu dalykų, iš kurių galiu pasijuokti.
31. Net jei kažkas man atrodo tikrai juokinga, aš iš to nesijuoksiu ar nesišaipysiu, jei tai gali ką nors įžeisti.
32. Mano būdas palaikyti gerą draugų ir šeimos nuotaiką – leisti jiems juoktis iš manęs.
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų šeimyninė padėtis:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Kokiai religinei bendruomenei jūs priklausote?Privalomas
Kuris iš žemiau pateiktų apibūdinimų jums labiausiai tinka?Privalomas
Kaip dažnai jūs užsiimate dvasinėmis praktikomis (pvz., malda, meditacija, šventraščių skaitymu ir pan.)?Privalomas
Žemiau yra pateiktos kai kurios savybės, kurios jums gali būti būdingos arba nebūdingos. Prašome prie kiekvieno teiginio pažymėti, kuria dalimi sutinkate ar nesutinkate su tuo teiginiu. Manau, kad esu...
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Kalbus (-i).
Linkęs (-usi) ieškoti kitų kaltės.
Kruopštus (-i).
Prislėgtas (-a), liūdnas (-a).
Originalus (-i), turintis (-i) naujų idėjų.
Santūrus (-i).
Paslaugus (-i) ir nesavanaudiškas (-a).
Kartais kiek nerūpestingas (-a).
Atsipalaidavęs (-usi), lengvai susitvarkantis (-i) su stresu.
Besidomintis (-i) daugeliu įvairių dalykų.
Pilnas (-a) energijos.
Žmogus, kuris pradeda ginčus su kitais.
Patikimas (-a) darbuotojas (-a).
Kartais galiu būti įsitempęs (-usi).
Išradingas (-a), giliai mąstantis (-i).
Entuziastingas (-a).
Atlaidus (-i).
Dažnai netvarkingas (-a).
Daug nerimaujantis (-i).
Turintis (-i) turtingą vaizduotę.
Linkęs (-usi) būti tylus (-i).
Paprastai pasitikintis (-i) žmonėmis.
Manau, kad esu...
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Linkęs (-usi) į tinginystę.
Emociškai stabilus (-i), nelengvai nuliūdinamas (-a)
Kūrybingas (-a).
Ryžtingas (-a).
Galiu būti šaltas (-a) ir abejingas (-a).
Atkakliai siekiantis (-i) užbaigti pradėtą darbą.
Mano nuotaikos gali greitai keistis.
Vertinantis (-i) meninius, estetinius išgyvenimus.
Kartais drovus (-i) ir suvaržytas (-a).
Atidus (-i) ir malonus (-i) beveik visiems.
Savo darbus dirbu efektyviai.
Įtemptose situacijose išlieku ramus (-i).
Teikiu pirmenybę pagal nusistovėjusią tvarką atliekamam darbui.
Draugiškas (-a) ir mėgstantis (-i) bendrauti.
Kartais grubiai kalbu su kitais.
Kuriu planus ir juos įvykdau.
Lengvai susinervinantis (-i).
Mėgstu galvoti, žaisti idėjomis.
Turiu keletą meninių pomėgių.
Mėgstu bendradarbiauti su kitais.
Mano dėmesys lengvai nukrypsta į šalį.
Turiu subtilų meninį, muzikinį ir literatūrinį skonį.