Dvarų plėtros galimybės Lietuvoje

Laba diena, esu Vilniaus kolegijos Kultūros vadybos studijų III kurso studentas. Rengiu bakalauro darbą tema "Dvarų plėtros galimybės Lietuvoje". Šia anketa siekiu sužinoti kas paskatintų žmones dažniau lankytis dvaruose ir kokios informacijos sklaidos priemonės padėtų pritraukti lankytojus. Ši anketa yra anoniminė, jos rezultatai bus naudojami tik mokslo tikslais.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

A1. Kaip manote ar dvaras svarbus dabartinei Lietuvos kultūrai?

A2. Kaip dažnai lankotės dvaruose ar juose vykstančiuose renginiuose?

A3. Kokios paskirties dvaruose Jūs dažniausiai lankotės?

Niekada
Retai
Nežinau
Dažnai
Labai dažnai
Kutūros centruose
Dailės galerijose
Mokslo įstaigose ar jų padaliniuose
Turizmo paslaugų teikimo įstaigose
Privačiose namų valdose
Muziejuose

A4. Kurie iš žemiau pateiktų veiksnių dažniausiai skatina Jus lankytis dvaruose ar juose vykstančiuose renginiuose. (1 - neturi įtakos, 5 - turi didelę įtaką)

1
2
3
4
5
Atstumas iki dvaro
Vykdomos edukacinės programos
Reklama
Vykstančio renginio tema
Aplinkinių nuomonė rekomendacijos
Dvaro paskirtis (Muziejus/mokslo įstaiga/kultūros centras/Turizmo paslaugų teikimo įstaigos)

B1. Kokios paskirties kultūros projektai jus dažniausiai pritraukia į dvarus?

Niekada
Retai
Nežinau
Dažnai
Labai dažnai
Architektūra ir dizainas
Dailė ir fotografija
Teatras, opera, šokis
Muzika
Literatūra
Kinas
Knygų pristatymai
Koneferencijos, seminarai
Aktyvus poilsis
Ekspozicijos, gidų paslaugos
Tautodailė

B2. Iš kokių šaltinių Jus dažniausiai pasiekia informacija apie dvarus, juose vykstančius renginius ir teikiamas paslaugas?

Niekada
Retai
Nežinau
Dažnai
Labai dažnai
Televizija
Radijas
Dvarų internetinės svetainės
Lankstinukai
Renginių soc. tinklų paskyros (Fb, instagram, twitter)
Internetų naujienų portaluose
Lauko reklamos
Draugai pažįstami artimieji
Negaunu jokios informacijos

B3. Ar jūsų manymu dvarai yra pakankamai išnaudojami kultūrinei veiklai?

B4. Įvertinkite kiek Jūsų apsilankymams dvaruose įtakos turi žemiau išvardintos informacijos sklaidos priemonės? (1 - neturi įtakos, 5 - turi didelę įtaką)

1
2
3
4
5
Televizija
Radijas
Lauko reklamos
Renginių soc. tinklų paskyros
Dvarų internetinės svetainės
Lankstinukai
Interneto naujienų portalai
Draugų, pažįstamų nuomonė

B5. Apie kuriuos iš šių dvarų esate girdėję?

D1. Jūsų lytis?

D2. Jūsų amžius?

D3. Kur praleidote didžiąją dalį savo gyvenimo?

D4. Jūsų socialinė padėtis?

D5. Jūsų išsilavinimas?