DIRBANČIŲJŲ TYRIMO ANKETA

Klausimas „Ar tikrai manai, kad niekas tavęs neišnaudoja darbe?“ – tai pirmasis žingsnis į dirbančiųjų pasipriešinimą, kurio žengti dažnai neleidžia visuotinė apatija ir pasyvumas. Tuo yra įsitikinęs Laisvasis universitetas (LUNI), autonominis Lietuvoje veikiantis savišvietos tinklas, kartu su samdomų darbuotojų profesine sąjunga SAMPRO lapkritį visoje Lietuvoje pradėsiantis nepriklausomą anoniminį dirbančiųjų tyrimą. Šio tyrimo metu tarpusavyje bendraus socialinių judėjimų nariai ir įvairių sričių dirbantieji. Vykstant apklausoms bus ne tik siekiama dialogo su kiekvienu žmogumi – skirtingai nei kitose apklausose, čia bus skatinamas dirbančiųjų aktyvumas ir tarpusavio solidarumas. Tyrimo rezultatus aptarinėsime, analizuosime, o jų išvadas skelbsime nepriklausomoje žiniasklaidoje. Anketa anoniminė ir duomenys bus analizuojami apibendrinta forma, taigi tikimės iš Jūsų nuoširdžių ir atvirų atsakymų. Mes visi esame dirbantieji. Studentai, mokantys paskolas bankams, bedarbiai, ieškantys darbo, prasiskolinusieji už būstą, kurie, gyvendami po savo stogu, nuolat jaučia nesaugumą, dirbantieji, kurie bijo rytoj netekti darbo, taip pat tie, kurie dirba negarantuotą darbą projektuose ar pagal sutartis, įvairios socialiai remtinų asmenų grupės, bijančios netekti vienintelio pragyvenimo – pašalpos ir t.t., taip pat ir nedirbantys žmonės, atsisakantys paklusti kapitalo disciplinai – visi mes esame išnaudojami kapitalo ir norime sisteminių pokyčių. Dabar tiek kapitalas, tiek valstybė, išgyvena krizę, į kurią, taikydami savo mokesčių, kainų, socialinės paramos naikinimo ir tolimesnio mūsų skurdinimo per paskolas politiką, jie mėgina įklampinti ir dirbančiuosius. Krizė mums, dirbantiesiems, nebūtinai turi tapti socialine katastrofa – ja tinkamai naudodamiesi, neleisdami valdžiai ir kapitalistams karpyti savo teisių, už jas kovodami, pajungdami savo vaizduotę ateities alternatyvų kūrimui, mes, dirbantieji galime paversti niekais kapitalistų ateities planus ir sukurti orų gyvenimą sau. Kai blogai savininkams, nebūtinai turi būti blogai dirbantiesiems. Bet taip nenutiks tol, kol mes patys neišsiugdysime aktyvumo, kol neatsitrauksime nuo mus supančios kapitalistinės kasdienybės – sekinančio darbo, nesibaigiančio vartojimo ir mus įtraukiančio formaliosios demokratijos spektaklio. Klasinio aktyvumo pradžia tampa klausimai „kas man yra darbas?“, „kaip jaučiuosi dirbdamas (-a)?“, „ar turiu laisvalaikio?“, „ar esu juo patenkintas (-a)?“ Tai – dirbančiųjų tyrimo klausimai. Dirbančiųjų tyrimas – tai ne korporacijų vykdomos vartotojų apklausos, kurių tikslas – įsiūlyti jums naują nereikalingą prekę ar paslaugą ir ne gyventojų apklausa prieš rinkimus, paverčianti mus statistiniais vienetais didžiosios politikos žaidimuose. Dirbančiųjų tyrimo tikslas – apklausos metodais krizės metu skatinti jautrų dialogą tarp įvairių sektorių dirbančiųjų, žadinti dirbančiųjų klasės sąmoningumą, skatinti priešintis neteisybėms darbo vietose ir visur, kur mus pasiekia spaudžianti valdžios ir kapitalo letena. Tikimės, kad tyrimas padės dirbantiesiems įsitraukti į kovą už savo teises, palaikyti solidarius tarpusavio ryšius, organizuotis tarpusavyje ir reaguoti į kapitalistų bei valdžios savivalę tiesioginiais veiksmais. Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus. Dirbančiųjų tyrimo iniciatyvinė grupė ([email protected])
Pic
99. Ar manote, kad pokyčius gyvenime reikia išsikovoti socialinėse kovose? Pakomentuokite.
gal ne visada kovoti reikia
tauta turi turėti sprendžiamąjį balsą.
Reikėtų gerai papurtyti tuos veltėdžius , kurie iki tokios beprotybės privedė.
Socialinėse kovose būna visada taikos sutarčių, kurios neleidžia pasiekti savo tikslų. Pokyčiai turi būti įgyvendinami visų bendru sutarimu
auka didžiausia kaina ir tvirtas pagrindas ateičiai
Tik reikalaujantis žmogus gali kažko išsireikalauti. Aplaidumas ir tylėjimas skatina valdžią sparčiau krauti naštą visuomenės nariams
Reikia, bet kultūra turi eiti aukščiau
Išsikovot reikia mokėti.
Žmonėms reikia susitarti, o ne kovoti
reikia bent jau pabandyti
Juos reikia išsikovoti asmeniškai.
nes be kovos niekas nepasikeis
Manau valstybė turi tuo pasirūpinti.
Kartais reikia pakovoti, ty parodyti galią, kad valdžia nesijaustų visagalė.
Manau, kad žmonės turi duoti postūmį pokyčiams. Jei jie yra nepatenkinti, turi tai išsakyti ir bendradarbiaujant su valdžia kurti geresnę aplinką.
Reikia visų pirmiausia pačiam kurti savo gyvenimą, mokytis, dirbti, stengtis, o ne rėkauti, kad niekas darbo neduoda, visiškai nepagalvojant, kad žmogus visai gal dirbti nesugebi.
Gal geriau trumpesne anketa parenkite.
Lol leisi joti, tol ir jos. Kova gali būti įvaldoma kompleksinėmis strategijomis-ir taikiomis (pvz autonominės bendruomenės) ir "smurtinėmis" ("riaušės"-t.y. maištas, imantis tiesioginių veiksmų).
Vladzia pati nieko neduos.
pileitinės globalios visuomenės kovose