DIRBANČIŲJŲ TYRIMO ANKETA

Klausimas „Ar tikrai manai, kad niekas tavęs neišnaudoja darbe?“ – tai pirmasis žingsnis į dirbančiųjų pasipriešinimą, kurio žengti dažnai neleidžia visuotinė apatija ir pasyvumas. Tuo yra įsitikinęs Laisvasis universitetas (LUNI), autonominis Lietuvoje veikiantis savišvietos tinklas, kartu su samdomų darbuotojų profesine sąjunga SAMPRO lapkritį visoje Lietuvoje pradėsiantis nepriklausomą anoniminį dirbančiųjų tyrimą. Šio tyrimo metu tarpusavyje bendraus socialinių judėjimų nariai ir įvairių sričių dirbantieji. Vykstant apklausoms bus ne tik siekiama dialogo su kiekvienu žmogumi – skirtingai nei kitose apklausose, čia bus skatinamas dirbančiųjų aktyvumas ir tarpusavio solidarumas. Tyrimo rezultatus aptarinėsime, analizuosime, o jų išvadas skelbsime nepriklausomoje žiniasklaidoje. Anketa anoniminė ir duomenys bus analizuojami apibendrinta forma, taigi tikimės iš Jūsų nuoširdžių ir atvirų atsakymų. Mes visi esame dirbantieji. Studentai, mokantys paskolas bankams, bedarbiai, ieškantys darbo, prasiskolinusieji už būstą, kurie, gyvendami po savo stogu, nuolat jaučia nesaugumą, dirbantieji, kurie bijo rytoj netekti darbo, taip pat tie, kurie dirba negarantuotą darbą projektuose ar pagal sutartis, įvairios socialiai remtinų asmenų grupės, bijančios netekti vienintelio pragyvenimo – pašalpos ir t.t., taip pat ir nedirbantys žmonės, atsisakantys paklusti kapitalo disciplinai – visi mes esame išnaudojami kapitalo ir norime sisteminių pokyčių. Dabar tiek kapitalas, tiek valstybė, išgyvena krizę, į kurią, taikydami savo mokesčių, kainų, socialinės paramos naikinimo ir tolimesnio mūsų skurdinimo per paskolas politiką, jie mėgina įklampinti ir dirbančiuosius. Krizė mums, dirbantiesiems, nebūtinai turi tapti socialine katastrofa – ja tinkamai naudodamiesi, neleisdami valdžiai ir kapitalistams karpyti savo teisių, už jas kovodami, pajungdami savo vaizduotę ateities alternatyvų kūrimui, mes, dirbantieji galime paversti niekais kapitalistų ateities planus ir sukurti orų gyvenimą sau. Kai blogai savininkams, nebūtinai turi būti blogai dirbantiesiems. Bet taip nenutiks tol, kol mes patys neišsiugdysime aktyvumo, kol neatsitrauksime nuo mus supančios kapitalistinės kasdienybės – sekinančio darbo, nesibaigiančio vartojimo ir mus įtraukiančio formaliosios demokratijos spektaklio. Klasinio aktyvumo pradžia tampa klausimai „kas man yra darbas?“, „kaip jaučiuosi dirbdamas (-a)?“, „ar turiu laisvalaikio?“, „ar esu juo patenkintas (-a)?“ Tai – dirbančiųjų tyrimo klausimai. Dirbančiųjų tyrimas – tai ne korporacijų vykdomos vartotojų apklausos, kurių tikslas – įsiūlyti jums naują nereikalingą prekę ar paslaugą ir ne gyventojų apklausa prieš rinkimus, paverčianti mus statistiniais vienetais didžiosios politikos žaidimuose. Dirbančiųjų tyrimo tikslas – apklausos metodais krizės metu skatinti jautrų dialogą tarp įvairių sektorių dirbančiųjų, žadinti dirbančiųjų klasės sąmoningumą, skatinti priešintis neteisybėms darbo vietose ir visur, kur mus pasiekia spaudžianti valdžios ir kapitalo letena. Tikimės, kad tyrimas padės dirbantiesiems įsitraukti į kovą už savo teises, palaikyti solidarius tarpusavio ryšius, organizuotis tarpusavyje ir reaguoti į kapitalistų bei valdžios savivalę tiesioginiais veiksmais. Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus. Dirbančiųjų tyrimo iniciatyvinė grupė ([email protected])
Pic
51. Kaip jūsų draugai įtakoja Jūsų apsisprendimus dėl darbo, vartojimo, laisvalaikio, gyvenimo būdo?
Būna visko. Sunku ka ir pasakyti.
Siūlo keisti darbą.
neitakoja
Pataria
sako-eik lauk is to durnyno
KuinasBalandis 21, 2011 15:04</a>Žinau, kad laiko normos visai nėra. Jeigu per VBE lsamtniitaus paskaičiuota, kad per dieną taisant abiturientų rašinius vienam jų ištaisyti vidutiniškai skirta 20-30 minučių (tai realus darbo sąnaudas atitinkantis laikas), tai kasdieniniame darbe per savaitę skiriamos tik 3-4 valandos, nors mokinių lituanistas turi apie 100. Matematika ir kvailiui aiški. Tas pats ir dėl pasiruošimo pamokoms. O išvada viena mokytojai vergoviškai išnaudojami pačiu primityviausiu būdu. Ir kol lituanistai nesusiburs kovoti už savo teises, tol visa tai tęsis.
neįtakoja
Sprendžiu pati,kartais tariuosi
Nedaro įtakos.
pataria
nezinau
draugai palaiko visas idejas,
Stengiuosi kuo mažiau aptarinėti savo gyvenimo būdą, nes draugų šiandien nėra, yra tik pažįstami.
neitakoja
neitakoja
Jų patirtis, kuri, mano nuomone, praverstų man, yra pritaikoma savo gyvenime.
ne kaip
niekaip
Ne įtakoja
Kartais taip
Įtakoja nestipriai reikšdami savo nuomonę apie tam tikrus dalykus
niekaip pat sau
Labai nekorektiška anketa. Plius - politiškai angažuota
Parodo gyvenimo būdo, laisvalaikio būdus, apie kuriuos nekekdavo susimastyti. Tokius dalykus apsvarsčius kartais juos perimu.
niekaip
Nelabai itakoja
Nedaro jokios įtakos.
Beveik nedaro įtakos
niekaip
Neįtakoja.
Nežinau.
pataria
Dažniausiai palaiko.
Neturi įtakos.
Nžn.
neitakoja
neitakoja
neitakoja
daugiau įtakos jiem turiu aš, nei jie man
Draugai įtakoja laisvalaikio leidimo būdus, nes jį leidžiame kartu. Dėl darbo, vartojimo, gyvenimo būdo neįtakoja. Nebent pristato kažką, ką patys atrado naujo.
Mažai įtakoja
Ne
Nesamoningai perimi kai ką iš jų vartojimo įpročių
Man svarbi mano draugų nuomonė apie mane. Visuomet išklausau komentarų. Į racionalius stengiuosi atsižvelgti
neįtakoja
šaiposi padlos, bet. aš dėmesio nekreipiu
Niekaip