SAMPRO
Vieša
Pranešti

DIRBANČIŲJŲ TYRIMO ANKETA

Klausimas „Ar tikrai manai, kad niekas tavęs neišnaudoja darbe?“ – tai pirmasis žingsnis į dirbančiųjų pasipriešinimą, kurio žengti dažnai neleidžia visuotinė apatija ir pasyvumas. Tuo yra įsitikinęs Laisvasis universitetas (LUNI), autonominis Lietuvoje veikiantis savišvietos tinklas, kartu su samdomų darbuotojų profesine sąjunga SAMPRO lapkritį visoje Lietuvoje pradėsiantis nepriklausomą anoniminį dirbančiųjų tyrimą. Šio tyrimo metu tarpusavyje bendraus socialinių judėjimų nariai ir įvairių sričių dirbantieji. Vykstant apklausoms bus ne tik siekiama dialogo su kiekvienu žmogumi – skirtingai nei kitose apklausose, čia bus skatinamas dirbančiųjų aktyvumas ir tarpusavio solidarumas. Tyrimo rezultatus aptarinėsime, analizuosime, o jų išvadas skelbsime nepriklausomoje žiniasklaidoje. Anketa anoniminė ir duomenys bus analizuojami apibendrinta forma, taigi tikimės iš Jūsų nuoširdžių ir atvirų atsakymų. Mes visi esame dirbantieji. Studentai, mokantys paskolas bankams, bedarbiai, ieškantys darbo, prasiskolinusieji už būstą, kurie, gyvendami po savo stogu, nuolat jaučia nesaugumą, dirbantieji, kurie bijo rytoj netekti darbo, taip pat tie, kurie dirba negarantuotą darbą projektuose ar pagal sutartis, įvairios socialiai remtinų asmenų grupės, bijančios netekti vienintelio pragyvenimo – pašalpos ir t.t., taip pat ir nedirbantys žmonės, atsisakantys paklusti kapitalo disciplinai – visi mes esame išnaudojami kapitalo ir norime sisteminių pokyčių. Dabar tiek kapitalas, tiek valstybė, išgyvena krizę, į kurią, taikydami savo mokesčių, kainų, socialinės paramos naikinimo ir tolimesnio mūsų skurdinimo per paskolas politiką, jie mėgina įklampinti ir dirbančiuosius. Krizė mums, dirbantiesiems, nebūtinai turi tapti socialine katastrofa – ja tinkamai naudodamiesi, neleisdami valdžiai ir kapitalistams karpyti savo teisių, už jas kovodami, pajungdami savo vaizduotę ateities alternatyvų kūrimui, mes, dirbantieji galime paversti niekais kapitalistų ateities planus ir sukurti orų gyvenimą sau. Kai blogai savininkams, nebūtinai turi būti blogai dirbantiesiems. Bet taip nenutiks tol, kol mes patys neišsiugdysime aktyvumo, kol neatsitrauksime nuo mus supančios kapitalistinės kasdienybės – sekinančio darbo, nesibaigiančio vartojimo ir mus įtraukiančio formaliosios demokratijos spektaklio. Klasinio aktyvumo pradžia tampa klausimai „kas man yra darbas?“, „kaip jaučiuosi dirbdamas (-a)?“, „ar turiu laisvalaikio?“, „ar esu juo patenkintas (-a)?“ Tai – dirbančiųjų tyrimo klausimai. Dirbančiųjų tyrimas – tai ne korporacijų vykdomos vartotojų apklausos, kurių tikslas – įsiūlyti jums naują nereikalingą prekę ar paslaugą ir ne gyventojų apklausa prieš rinkimus, paverčianti mus statistiniais vienetais didžiosios politikos žaidimuose. Dirbančiųjų tyrimo tikslas – apklausos metodais krizės metu skatinti jautrų dialogą tarp įvairių sektorių dirbančiųjų, žadinti dirbančiųjų klasės sąmoningumą, skatinti priešintis neteisybėms darbo vietose ir visur, kur mus pasiekia spaudžianti valdžios ir kapitalo letena. Tikimės, kad tyrimas padės dirbantiesiems įsitraukti į kovą už savo teises, palaikyti solidarius tarpusavio ryšius, organizuotis tarpusavyje ir reaguoti į kapitalistų bei valdžios savivalę tiesioginiais veiksmais. Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus. Dirbančiųjų tyrimo iniciatyvinė grupė ([email protected])
Amžius
Lytis
Gimtoji kalba
Religija ar įsitikinimai
1. Kokioje įmonėje (ir kokio tipo) dirbate? Kokios jūsų pareigos? (Jei dirbate keliose įmonėse, parašykite).
2. Ar dirbate pagal specialybę, jei esate ją įgijęs (-usi)?
3. Jei esate įgijęs specialybę, ar darbas kurį dirbate, atitinka Jūsų lūkesčius įgyjant specialybę? (pakomentuokite)
4. Koks Jūsų darbo dienos ilgis?
5. Jei galėtumėte įtakoti savo darbo sąlygas, norėtumėte pakeisti:
6. Koks Jūsų kolektyve darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių?
7. Koks Jūsų kolektyve darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį?
8. Ar Jūsų darbas sukelia fizinę ar protinę įtampą? (pakomentuokite)
9. Ar dirbate viršvalandžius?
10. Jei dirbate viršvalandžius, kaip juos vertinate?
11. Kaip jaučiatės darbe, bendraudamas (-a) su bendradarbiais?
12. Kaip jaučiatės darbe, bendraudamas(-a) su vadovu(-e)?
13. Ar pastaruoju metu privalėjote kelti kvalifikaciją?
14. Jei per paskutinius porą metų kėlėte kvalifikaciją, kas rengė ir finansavo Jūsų kvalifikacijos kėlimą?
15. Ar savo darbo vietoje buvote aiškiai supažindintas(-a) su higienos, sanitarinėmis normomis, saugos priemonėmis?
16. Ar savo darbe jaučiatės išnaudojamas (–a)?
17. Ar jums laiku sumokamas atlyginimas?
18. Koks jūsų atlyginimas per mėnesį (neatskaičius mokesčių)?
19. Kokios Jūsų vidutinės disponuojamos (t.y. tos, kurias galite savarankiškai paskirstyti ir išleisti ar taupyti) pajamos per mėnesį (įskaitant papildomas pajamas už autorines sutartis, neformaliai gautas pajamas, pašalpas, giminaičių iš užsienio atsiųstas lėšas ir pan.)?
20. Kokia atsiskaitymo už darbą forma galioja Jūsų darbovietėje?
21. Ar Jums aiški darbo apmokėjimo sistema Jūsų įmonėje?
22. Ar matote karjeros galimybę savo darbovietėje?
23. Kaip manote, kokį atlyginimą turėtų gauti jūsų kvalifikacijos darbuotojas(į rankas)?
24. Ar pateisinate nepopuliarius darbdavio sprendimus (algų sumažinimą, ne laiku mokamą atlyginimą, viršvalandinius neapmokamus darbus ir t.t.), kurie motyvuojami nesėkminga įmonės veikla?
25. Ar gyvenate:
26. Ar už savo būstą mokate paskolą?
27. Ar esate patenkintas(-a) savo būstu ir miesto rajonu, kuriame gyvenate?
28. Kodėl esate/nesate patenkintas(-a) savo būstu ir miesto rajonu, kuriame gyvenate?
29. Kiek procentų pajamų apytikriai per mėnesį sudaro:
<1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-8081-9091-100
Būsto nuoma(paskola)
Komunaliniai mokesčiai
Maistas ir kitos pragyvenimo reikmės ir pan.
Sveikatos priežiūros išlaidos (savo ir šeimos narių, kuriuos išlaikote)
30. Ar uždirbamų pinigų visada pakanka susimokėti mokesčiams, paskoloms ir patenkinti kasdieninėms reikmėms?
31. Ar prie gaunamų pajamų Jums tenka papildomai „prisidurti“? Kokiu būdu tai darote?
32. Kiek asmenų sudaro Jūsų šeimą (dalijasi namų ūkiu)?
33. Kiek iš jų dirba, o kiek yra bedarbių ir/ar ieškančių darbo? ( besimokantieji neįskaičiuojami)
012345> 5
Dirbančių
Bedarbių
Pensininkų
34. Kiek iš jų mokosi?
012345>5
Vidurinėje mokykloje
Aukštesniojoje mokykloje
Aukštojoje mokykloje
35. Kiek iš jų gauna socialines pašalpas?
36. Kiek asmenų išlaikote iš savo atlyginimo?
37. Kiek jūsų artimųjų yra emigravę? Jei emigravo – parašykite į kokią šalį.
38. Ar Jums padeda artimieji ar giminaičiai? Jei padeda – kaip?
39. Ar Jūsų šeima (artimieji) įtakoja jūsų sprendimus dėl darbo? (parašykite, kaip)
40. Kiek kartų per savaitę apsilankote prekybos centre?
41. Kokiose kitose vietose apsiperkate?
42. Ar turite savo daržą/sodą ?
43. Ar konservuojate, džiovinate paties (-čios) užsiaugintas gėrybes, grybaujate, uogaujate, žvejojate, medžiojate?
44. Kokią Jūsų šeimos mitybos raciono dalį sudaro tokios jūsų paties (-čios) užsiaugintos ar surinktos gėrybės?
45. Ar Jums svarbu, ką aplinkiniai mano apie Jūsų vartojimą ?(Kokius daiktus ir produktus turite, kaip dažnai juos perkate, ar Jums ir Jūsų šeimai svarbu turėti naujausio modelio mobilųjį telefoną, brangių papuošalų, keliauti į egzotiškas šalis?)
46. Ar po darbo savaitės Jums pakanka laiko pailsėti?
47. Kaip labiausiai mėgstate leisti laisvalaikį?
48. Jūsų geriausi draugai yra
49. Ar dažnai susitinkate su draugais ?
50. Ar laisvalaikiu susitinkate su bendradarbiais? Jei taip, kokiomis temomis kalbatės?
51. Kaip jūsų draugai įtakoja Jūsų apsisprendimus dėl darbo, vartojimo, laisvalaikio, gyvenimo būdo?
52. Ar dalyvaujate kokios nors nepolitinės organizacijos veikloje?
53. Jei ne, ar norėtumėte dalyvauti? Pakomentuokite, kas trukdo (laiko, informacijos stygius, nėra organizacijų ar bendruomenių Jūsų gyvenamojoje vietoje...)
54. Kaip pasikeitė gyvenimo kokybė krizės metu?
55. Jei gyvenimas pablogėjo, kas pasikeitė?
56. Kaip krizės laikotarpiu pasikeitė nuotaikos jūsų šeimoje?
57. Kaip keitėsi jūsų vartojimas krizės metu?
58. Ar krizės laikotarpiu atradote naujų bendraminčių? (Jei taip, patikslinkite)
59. Ar krizės metu išliko ryšiai su senaisiais draugais?
60. Kaip manote - dėl ko kilo krizė, kas ją sukėlė?
61. Ar priklausote kokiai nors politinei partijai? Jei taip, įvardykite.
62. Jei priklausote kokiai nors profesinei sąjungai, ar aktyviai dalyvaujate jos veikloje?
63. Kaip manote, ar profsąjungos naudingos dirbantiesiems, ar jos gali padėti jiems spręsti savo problemas?
64. Ar esate streikavęs (-usi)?
65. Ar manote, kad teisinga, jog norint streikuoti reikia leidimo?
66. Ar pateisintumėte nesankcionuotą streiką?
67. Ar kartu su bendradarbiais ir pavieniui esate išbandę kitų nepaklusnumo formų, tokių kaip:
68. Kokių galėtumėte imtis radikalesnių veiksmų, kitaip organizuotis darbe ir bendruomenėje?
69. Ar dalyvavote kokiuose nors protesto renginiuose? Jei taip, parašykite, dėl ko protestavote.
70. Ar priešindamasis (-i) esate patyręs (-usi) represijų iš vadovo ir/ar teisėsaugos pusės? (pakomentuokite)
71. Ar jūsų dalyvavimas judėjimuose, protestuose pakeitė jūsų pasaulėžiūrą? Jei pakeitė - kaip?
72. Ar laikote save dirbančiųjų klasės atstovu (-e)?
73. Ar manote, kad mūsų šalyje vyksta klasių kova?
74. Kokia žiniasklaidos priemone naudojatės dažniausiai ?
75. Kaip apibūdintumėte savo politines pažiūras?
76. Ar domitės kairiąja/radikalia žiniasklaida, politine/grožine literatūra/publicistika?
77. Ar manote, kad tokia žiniasklaida ir literatūra reikalingi? (pakomentuokite)
78. Ar pats (-i) norėtumėte bendradarbiauti kairiojoje ar radikaliojoje spaudoje?
79. Ar dalyvaujate konferencijose, seminaruose, paskaitose, diskusijose, kur kalbama socialinėmis ir politinėmis temomis? (pakomentuokite)
80. Ar dalyvaujate rinkimuose ?
81. Ar manote, kad rinkimai reikalingi? (pakomentuokite)
82. Ar esate religingas (-a)?
83. Ką manote apie visuomenėje vis kylančius debatus dėl seksualinių mažumų teisių?
84. Ar kada nors jautėtės žeminamas (-a)/pajuokiamas (-a) dėl savo amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, tautybės, religijos, ?
85. Ar manote, kad mūsų visuomenėje daugiau privilegijų turi vyrai? (pakomentuokite)
86. Ar manote, kad pasidalijimas tarp vyriškų ir moteriškų darbų yra teisingas dalykas? (pakomentuokite)
87. Jūs manote, kad per 20 nepriklausomybės metų:
DidėjoMažėjo
Galimybė susirasti darbą
Galimybė įsigyti norimų prekių
Galimybė įgyti kokybišką, universalų išsilavinimą
Socialinis saugumas (senatvėje, auginant vaikus ir t.t.)
Galimybė vaikams ir suaugusiems turėti kokybišką laisvalaikį
Galimybė dalyvauti kultūriniame gyvenime
Galimybė keliauti į užsienį
Žodžio laisvė
Galimybė įsigyti būstą
88. Ar ateityje ketinate gyventi Lietuvoje? Jei taip, kodėl?
89. Ar ateityje ketinate emigruoti? Jei taip, į kokią šalį ir kodėl?
90. Ar pritariate savo artimųjų emigracijai?
91. Ar Jūsų sprendimus dėl šeimos planavimo veikia su darbu susiję veiksniai (atlyginimas, darbo sąlygos, turimo laisvalaikio kiekis, paskola...).
92. Ar, jei jums būtų leista, norėtumėte nedirbti samdomo darbo?
93. Ar manote, kad be samdomo darbo neįsivaizduojamas gyvenimas?
94. Kas jums darbe svarbiausia?
95. Ar sutinkate, kad darbas "vagia" iš mūsų laiką, skirtą saviraiškai, kūrybai ir švietimuisi?
96. Ar manote, kad atsisakius samdomo darbo laisva žmogaus veikla taptų kūrybingesnė?
97. Ar niekada nesvajojote apie kitokią teisingesnę visuomenę? Kaip ji galėtų atrodyti?
98. Ar manote, kad norint, kad pagerėtų gyvenimas, reikia laukti valdžios ar santvarkos pasikeitimo? Pakomentuokite.
99. Ar manote, kad pokyčius gyvenime reikia išsikovoti socialinėse kovose? Pakomentuokite.